Arbetsmiljöverket kräver att Ludvika kommun gör något mot underbemanningen på en förskola där flera anställda blivit sjuka av hög arbetsbelastning. I annat fall kan kommunen tvingas betala ett vite på 50 000 kronor.

När Arbetsmiljöverket inspekterade den aktuella förskolan redovisade skyddsombuden en rad besvär hos personalen som orsakats av stress. Exempelvis högt blodtryck, sömnbesvär och hjärtklappning. En anställd var långtidssjuk på heltid, en på 50 procent och en på 25 procent. Sedan inspektionen har ytterligare en anställd blivit sjukskriven på hel tid.

Arbetsmiljöverket konstaterar liksom skyddsombuden att besvären beror på hög arbetsbelastning. Personalen känner stress och oro när de inte hinner med att ta hand om barnen eller planera och utföra sitt arbete som det beskrivs i förskolans läroplan.

Enligt myndigheten är de rådande arbetsförhållandena så allvarliga att kommunen måste undersöka och bedöma riskerna för ohälsa och upprätta en handslingplan om hur bristerna ska åtgärdas. Kommunens undersökning måste enligt vitesföreläggandet bland annat omfatta arbetsmängden, bemanningen och personalens möjlighet att ta ut raster och pauser i arbetet.