Vi väljer och vrakar i affären, men var kommer maten ifrån?
Kan våra matvanor här i Sverige verkligen påverka människor och klimat på andra
sidan jorden?

Svaret är ja. Vi blir fler människor på jorden och vi behöver
använda mer mark för att täcka våra behov. Av all den mark som tagits i bruk
för odling de senaste 20 åren är 80 procent skövlad skogsmark.

För att du och 
jag ska kunna äta kött odlas soja på stora arealer jordbruksmark i
utvecklingsländer, för att sedan skickas vidare som foder till köttdjuren. Samma
mark skulle räcka både till att utrota hungern i landet där den odlas och till
att exportera, alltså till mat till många fler. Både köttproduktionen och
avskogningen leder till ofantliga koldioxidutsläpp. Varför? Jo, på grund av
våra matvanor! Var med och gör en liten förändring, lägg lite mindre kött i
 grytan, ät vegetariskt en dag i veckan, det är inte så svårt att göra världen
lite bättre! Men det är bråttom. Tänk om vi alla tillsammans kunde börja äta
mind­re kött. Kanske smygstarta med årets nyårslöfte.

Elsa Raudales Erlandsson
Engagerad i Kampanjen för klimaträttvisa, Jönköping