Nu skärps striden om ordförandeposten inom LO.

Vid sidan av de ursprungliga kombattanterna, LO:s avtalssekreterare Per Bardh och IF Metalls kandidat Karl-Petter Thorwaldsson, dyker nu Kommunals andre ordförande Tobias Baudin upp som en joker.

Och det är inget slumpskott som det största fackförbundet levererar. Tvärtom, uppbackningen utanför det egna förbundet visar att kandidaturen är seriös och har betydande möjligheter att lyckas.

Redan i samband med nomineringen uttalade sig Sekos ordförande Janne Rudén i mycket välvilliga ordalag om Tobias Baudins kandidatur. Den beskrevs som ”värd allt stöd”.

Om övriga fackförbund inom konstellationen 6F delar Janne Rudéns uppfattning har Tobias Baudin en jättechans att vinna. Ombuden från 6F utgör tillsammans med Kommunal en majoritet på den ­stundande LO-kongressen.

Men osvuret är bäst. Valberedningen har ännu inte sagt sitt och överraskningarnas tid kanske inte är slut än. Fler dark horses kan vänta i kulisserna och göra valberedningens arbete än svårare.

Tobias Baudins inhopp i striden har, oberoende av hur den slutar, förändrat ekvationen som tidigare bara innehöll två kandidater. Den naturliga successionsordningen pekade tidigt ut LO:s avtalssekreterare Per Bardh som nästa ordförande. Han stod så att säga i tur för att ta över.

IF Metalls överraskande nominering av Karl-Petter Thorwaldsson som ny LO-ordförande innebar nya förutsättningar och han seglade raskt upp som favorit bland bookmakers. Och fram till i dag har han lett racet mot ordförandestolen. Nu är tävling­en öppnare och slutresultatet avsevärt mycket osäkrare.

Sett i backspegeln är ett eventuellt val av ett helt oprövat kort som ny LO-ordförande mycket ovanligt. Under de senaste 30 åren har samtliga ordförande varit etablerade på central nivå och med bred och omfattande erfarenhet av arbete i centrala fackliga sammanhang.

För Tobias som är ung (36 år) och saknar den typen av erfarenhet kan detta vara ett bekymmer som hans framtida kritiker skjuter in sig på. Men hans ungdom och vilja att förändra kan hos andra betraktas som en avgörande tillgång.

Att valberedningen nu har att väga olika kandi­dater mot varandra är i grunden ett välkommet inslag i ansträngningarna att vaska fram en ny LO-ordförande. Flera kandidater är ett styrkebesked.

Veckans

+

Äntligen är ”På Spåret” tillbaka. Även om premiären var aningen trevande på vissa håll är underhållningen lagom utmanande och trivsam.

Regeringens uppenbara ovilja när det gäller att efter­komma riksdagens beslut vad gäller förändringar i sjukförsäkringen.