De bulgariska chaufförernas bostad i ett kontor på Hisingen är ett fall för räddningstjänsten och stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

– Det krävs bygglov om man ska bo eller övernatta där, säger brandinspektör Jan Carlsson på räddningstjänsten.

I tisdags skickade stadsbyggnadskontoret ut en inspektör till Ruskvädersgatan. Inspektionen skulle ge svar på frågan: Används kontoret som bostad eller inte?

– Nej, svarar Fredrik Andersson, bygglovschef i norra Göteborg. Vår inspektör gick igenom hela byggnaden tillsammans med en fastighetsskötare. Han hittade inga sängplatser.

Därmed var ärendet avslutat, tills LO-Tidningen ringde Helge Olsen, vd för det norska åkeriet Olsen & Terra, för att fråga var de bulgariska chaufförerna sover nu.

– Vi använder samma lokal. Var har de tittat någonstans? undrar han.

Kommunens tillsyn har inte direkt skapat klarhet. Å andra sidan är inte ärendet avslutat längre.

– Vi ska ha en fortsatt dialog med fastighetsägaren i första hand. Sedan ska vi också ta kontakt med åkeriet, säger Fredrik Andersson.

Enligt detaljplanen, en stadsplan från 1955, är fastigheten på Ruskvädersgatan avsedd som kontor eller industrilokal – inte bostad. Det finns inget bygglov för bostadsändamål. Därmed är det fråga om ett svartbygge i plan- och bygglagens mening.
Helge Olsen:

– Var klar över att det här inte är en bostad. Den används för temporära övernattningar. Jag har talat med fas­tighetsägaren om det här. Han är klar över att man kan sova i ett kontor, men inte bo där. Vi har ett team som kör över hela Europa och förflyttar sig efter körningarna.

– Jag har inte haft så mycket verksamhet i Sverige tidigare. Jag frågar vad vi kan göra och när jag får ett svar förhåller jag mig till det. Men om kommunen säger att vi inte får vara kvar får vi hitta ett annat ställe. Det är inte värre än så.

Thomas Svanström, ekonomichef på fastighetsägaren Svanström Fastigheter AB, säger bara att han har en dialog med det norska åkeriet för att lösa deras lokalproblem. I övrigt vill han inte svara på några frågor.

Enligt uppgifter till LO-Tidningen har Olsen & Terra använt kontoret på Ruskvädersgatan som bostad åt de bulgariska chaufförerna sedan hösten 2010.

För tre veckor sedan träffade LO-Tidningen chaufförerna på parkeringsplatsen utanför kontoret när de kom tillbaka efter arbetsdagens slut. Vi bad att få följa med in på kontoret och se deras bostad, men platschefen sa nej.

Kommunen har tillsynsansvaret för att se till att lokaler används för rätt ändamål. Räddningstjänsten och stadsbyggnadskontoret sköter tillsynen. De kan använda maktmedel som vite, det vill säga böter, sanktionsavgifter, förelägganden och nyttjandeförbud.

Det förekommer inte särskilt ofta.

– Det här är ovanligt. Det är i varje fall inte vanligt att det kommer till vår kännedom. Ibland har vi stött på att folk bor i anslutning till arbetsplatser eller byggen, utan att de har klara papper på att de kan bo där, berättar Fredrik Andersson och fortsätter:

– För boende gäller särskilda krav med tanke på brandsäkerheten. Den stora risken är om det börjar brinna och utrymningen blir ett problem. Det kan få väldigt olyckliga konsekvenser.

FOTNOT: Stadsbyggnadskontoret gjorde en ny inspektion i onsdags ”och kunde då konstatera att det finns sängplatser i en del där det inte gavs tillträde på grund av ombyggnad”, skriver Fredrik Andersson i ett e-brev.

 

Fakta

Volvoskandalen

I förra veckan avslöjade LO-Tidningen att Volvo anlitar åkeriet Olsen & Terra för att köra bilar från fabriken till kunder och exporthamnar. De som kör åt åkeriet tjänar 1000 kronor i månaden plus traktamente och kommer från Bulgarien. Arbetsdagarna är regelmässigt 12 timmar långa enligt chaufförerna själva, och de är sällan lediga mer än en dag i månaden. Förutom att de har usla löner bor de under sina körperioder i Sverige i en kontorslokal.

Facket på Volvo har tidigare försökt stoppa Volvos avtal med åkeriet, men misslyckats.