Dubbla registreringar av patienter, fakturor för läkarbesök som aldrig ägt rum och arvoden till tolkar som inte existerat. Det är bara några exempel ur ett systematiskt fusk på tre privata vårdcentraler i Göteborg.

Västra Götalandsregionen säger nu upp vårdavtalet med de tre vårdcentralerna och överväger samtidigt en åtalsanmälan.

– Det har kostat oss, patienterna och skattebetalare upp till tre-fyra miljoner kronor per vårdcentral, säger regionens hälso- och sjukvårdschef Ralph Harlid till LO-Tidningen. Det är vad vi hittills kommit fram till. Vi är inte klara med vår utredning ännu.

Det systematiska fusket har uppdagats efter de granskningar som regionen gjort. Det råder alltså ingen tvekan om att vårdcentralerna begått brott mot vårdavtalet enligt Harlid. Regionens jurister undersöker just nu om dessa också ska åtalsanmälas för brott mot andra lagar.

– Det är viktigt att visa att vi inte accepterar dessa avsteg, eftersom det har stora konsekvenser för patienter, andra vårdgivare och Västra Götalandsregionen.

Regionens granskning visar att en av vårdcentralerna systematiskt har tagit emot ersättning två gånger för samma patient. En annan har dubbelregistrerat patientbesök, en gång hos sjuksköterskan och en gång hos läkaren, vid samma tillfälle.

En tredje har fakturerat regionen för användning av tolk trots allt ingen tolk var närvarande, och registrerat läkarbesök som inte ägt rum, genom att använda personnummer på patienter som aldrig varit på plats.

– Man har också låtit läkarstuderande självständigt, alltså utan någon handledning, göra medicinska bedömningar, vilket vi ser mycket allvarligt på.

En av vårdcentralerna har tagit emot en patient 23 gånger på en månad.

– Patienten var listad hos annan vårdgivare och besöken skedde på kvällstid, vilket innebär dubbeltaxa, det vill säga 1000 kronor per besök, som den vårdcentral där patienten är listad får stå för.

I regionen finns sammanlagt 200 vårdcentraler. Cirka 75 av dem är privata, varav 50 ligger i Göteborg. Två av de tre vårdcentralerna har haft vårdavtal med regionen i två år, den tredje har funnits i ungefär ett år.

– Något liknande har jag aldrig varit med om, säger Ralph Harlid. Nu måste vi återupprätta förtroendet för vårdavtalet hos både patienter, skattebetalare och politiker.