Regeringen måste respektera att den har en majoritet i riksdagen emot sig och mildra villkoren för de långtidssjukas rätt till sjukpenning.

Så kan man sammanfatta det riksdagsbeslut som S, V  och MP har enats kring i riksdagens socialförsäkringsutskott i dag, torsdag.

Beslutet gäller prövningen av de sjukas arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning. Då prövar Försäkringskassan om den försäkrade kan försörja sig ”genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden”. En prövning som infördes 1 juli 2008, och som oppositionen anser har inneburit alltför hårda krav för sjukpenning.

I juli i år drev den samlade oppositionen, inklusive Sverigedemokraterna, igenom ett riksdagsbeslut om en återgång till tidigare regler, enligt vilka man har rätt till sjukpenning om man inte kunde utföra något arbete som är ”normalt förekommande på arbetsmarknaden” eller ”annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade”. Riksdagsmajoriteten krävde att regeringen lägger fram lagförslag i så god tid att 180-dagarsprövningen ändras från 1 januari 2012.

Det har regeringen inte gjort. I stället har regeringen givit Försäkringskassan i uppdrag att utreda hela frågan, ett arbete som ska bli klart först i vår.

– Nu fattar vi samma beslut en gång till. Regeringen måste respektera majoriteten i riksdagen, säger Gunvor G Ericsson, MP-ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott.