Fackens nej till industrimedlarnas slutbud möts av både oro och förvåning av arbetsgivarna i andra branscher.
– När de här nivåerna diskuteras är jag djupt förvånad över att vi inte har ett avtal på gång, säger Jonas Milton, vd för Almega.

Industrins avtal brukar sätta märket för samtliga avtal på arbetsmarknaden. De har därför stor betydelse även för andra branscher, och Jonas Milton, vd för Almega, som organiserar arbetsgivare inom tjänstesektorn, är oroad över situationen som uppstått.

Han anser att medlarbudet med löneökningar på 2,6 procent på 13 månader, vilket motsvarar en årstakt på 2,4 procent, var alldeles för högt.

– Det är bekymrande att de diskuterar på de här nivåerna. För våra företag är det alldeles för högt.

Vad som är en rimlig nivå vill Jonas Milton inte säga något om, han tycker att hela lönebildningen ska ske lokalt, så att företag som har råd kan betala mer och andra företag mindre.

Även Svensk Handels vd Dag Klackenberg är förvånad över att facket inte tackade ja till budet.

– Min bedömning var nog att det skulle bli ett ja, med tanke på att det är en så kort period, säger han.

Han tillägger att budet var i högsta laget även för många företag inom handeln, men han tycker ändå att nivån är rimlig. Med tanke på de osäkra tiderna där en mängd ekonomiska rapporter pekar åt helt olika håll, hade det varit bra om industriparterna kunnat enas.

– När det är på det viset är det väl lika bra att sluta ett avtal på normallåg nivå men att göra det kort. Sedan får de berömda kraven på paybacktime komma senare.

Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren, tycker också att budet som arbetsgivarna ändå accepterade var något för högt. Men han är ändå inte förvånad över att facket sa nej, däremot över fackets argumentation som han tycker är hård och osaklig.

– De kallar det för ett historiskt lågt skitbud när det i själva verket ligger på en nivå som vi haft många gånger tidigare så som 1998, 2001 och 2004, fast då var det bättre tider än nu, säger han.

Det preliminära försäkringsavtal som LO slutit med Svenskt Näringsliv kommer nu att bli ett slagträ i de fortsatta industriförhandlingarna. Svenskt Näringsliv kommer nämligen inte att underteckna försäkringsavtalet förrän industrins uppgörelser är på plats.

– Om man inte kör i diket i industriförhandlingarna och hamnar helt fel har vi för avsikt att underteckna avtalet. Men hamnar vi i ett läge med konflikter och så kan jag tänka mig vi har ett antal medlemsorganisationer som inte vill skriva under, säger Christer Ågren.