Industrifackens nej till den slutgiltiga hemställan stärker sammanhållning inom LO. Och nu finns en beredskap bland de andra LO-förbunden att aktivt stödja facken inom industrin.

I går sa de fem facken inom industrin nej till den slutgiltiga hemställan från industrins egna medlare – opo. LO:s styrelsen uttalade igår sitt stöd för IF Metalls, GS och Livs agerande.

Den slutgiltiga hemställan tog bara upp lön och avtalsperiodens längd och förslaget var 2,6 procents under 13 månader. Till detta sa industriarabetgivarna ja.

LO-Tidningen har pratat med ordförandena för Transport, Pappers, Byggnads, Elektrikerna och Fastighets. De säger alla samma sak. Industrifacken gjorde rätt som sa nej för att lönebudet är för lågt.

Däremot finns inget gemensamt svar om vad som skulle kunna vara en acceptabel nivå för ett nytt avtal.

– Med tanke på hur bra företagen går borde vi ha bortåt 5 procent. Och allra minst borde nivån upp med en procentenhet för att den ska vara acceptabel, säger Jonas Wallin, Elektrikernas ordförande.

Transports ordförande Lars Lindgren håller fast vid LO-samordningens lönekrav:

– 4,1 procent är rimligt och i det ingår en jämställdhetssatsning.

Fastighets ordförande Hans Öhlund  säger ungefär samma sak. LO-kravet är inte orimligt.

Byggnads ordförande Hans Tilly vill inte säga vad som är en acceptabel nivå för lönepåslagen. Han säger att det är en diskussion för LO-styrelsen.

Pappers är ensamma om att förhandla vid sidan av industriavtalet nu. Ordföranden Jan-Henrik Sandberg har en uppfattning om vad som är en acceptabel nivå, men den tänker han inte berätta om utan den sparar han till förhandlingarna.

Att både LO:s industrifack och de övriga LO-förbunden har samma uppfattningen om den slutgiltiga hemställan gör att det förs närmare varandra. Tonvikten ligger inte längre på att de har skilda uppfattningar om jämställdhetspotten utan att de har samma uppfattning om opos lönebud.

– Sammanhållningen stärks, säger Byggnads Hans Tilly.

Elektrikernas Jonas Wallin säger att sammanhållningen i alla fall inte blir sämre. Fastighets Hans Öhlund tycker att den gemensamma uppfattningen bara är positiv.

– Det finns en samsyn om större del av avtalskraven, säger Pappers ordförande.

Även IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä ser samma sak och han tycker att det är mycket bra att sammanhållningen blir starkare.

Redan tidigare hade Elektrikerna uttalat sitt stöd för industrifacken och förklarat att man ska stödja industrifacken med ” alla till buds stående medel”.

– Vi kommer ställa upp på det som industrifacken ber om, säger Jonas Wallin.

Tranports ordförande Lars Lindgren skrattar och säger:

– Du pratar med Transport och det vet du vad det betyder. Vi kommer nog bistå. Det behövs dock styrelsebeslut för sådant, men det kan tas snabbt.

Byggnads ordförande Hans Tilly säger att Byggnads alltid ger stöd åt krav som man kommit överens om. Det är en förutsättning för att kunna hålla ihop, säger han.

Fastighets Hans Öhlund säger att Fastighets ska överväga en begäran om sympatiaktioner och att han inte ser som omöjligt att Fastighets går ut i någon form av stödaktion.