Opo och parterna i industrin återupptar diskussionerna om ett nytt avtal redan i dag. Det är en del av opos plan för hur avtalsdiskussionerna i industrin ska fortsätta sedan facken sagt nej till den slutgiltiga hemställan.

För första gången sedan 1995 är flera av IF Metalls avtalsområden utan avtal. Det innebär att facket när som helst kan varsla om konflikt.

Opo kommer att träffa parterna var för sig. Fack och arbetsgivare på de olika avtalsområdena ska föra diskussioner och därefter kommer alla opo, företrädare för alla fack och företrädare för alla arbetsgivarorganisationer att sätta sig i gemensamma diskussioner och ett sådant stormöte kallas partsgemensamma överläggningar. Det är en nyhet i industriavtalet.

Det berättar Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare. På förmiddagen i dag träffade facken de oberoende ordförandena för att gå igenom planen för det fortsatta förhandlingsarbetet.

– Syftet är tvinga fack och arbetsgivare att prata med varandra och inte sätta sig i ett hörn och tjura, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Reglerna i det nya industriavtalet säger att opo kan skjuta upp en konfliktåtgärd. Innan de tre delarna med diskussion med opo, diskussion mellan parterna och partsgemensamma överläggningar eller om det inte gått sju dagar kan opo skjuta 14 dagar på en konflikt. När detta är gjort och sju dagar gått kan opo bara skjuta på konflikten i sju dagar.

– Vi kommer inte att lägga något varsel i dag och förmodligen inte imorgon heller. Vi kommer varje dag att ta ställning till om vi ska varsla och utvecklingen i förhandlingarna är det avgörande, säger Veli-Pekka Säikkälä.

I morse hade IF Metall en videokonferens med alla sina avdelningar och enligt Veli-Pekka Säikkälä gav IF Metalls avdelningar stöd till förbundsledningens nej till den slutgiltiga hemställan från opo.