På banken SEB räknar ekonomerna med att löneökningarna nästa år i snitt hamnar runt 3,5 procent inklusive löneglidning.

– Och då skulle avtalen därmed kunna hamna lite högre, säger Olle Holmgren, analytiker på SEB.

Speciellt med tanke på att löneglidningen, löneökningar utöver avtal, förmodligen hamnar under det historiska snittet, strax under en procent, när ekonomin väntas bromsa in nästa år.

– Det är ganska stor sannolikhet att det här budet inte går igenom, säger Olle Holmgren.

I kronor räknat skulle det lagda budet vara värt runt 670 kronor mer i månaden i snitt.