En stormarknadschef på en Coop-butik delade ut presentkort till anställda bland annat som uppskattning för gott arbete. Det är svart lön, tyckte arbetsgivaren och avskedade chefen. Arbetsdomstolen gör samma bedömning i en dom i dag.

27 anställda fick presentkort motsvarande sammanlagt 64 000 kronor av chefen. När arbetsgivaren upptäckte de generösa gåvorna uppgav chefen att han kände sig fri att ge vilka gåvor han ville till de anställda.  Men gåvorna delades inte ut enbart som belöning för utfört arbete, utan också som ”tvättmedelsersättning” och som uppvaktning vid vissa födelsedagar.

Flera anställda som hördes av domstolen uppgav att de belönats med presentkort för att de hade arbetat över, för väl utfört arbete och som presenter vid storhelger.

En anställd, som fått fler presentkort än övriga, hade en låg lön i förhållande till sitt ansvar och eftersom bolaget inte tillät att chefen höjde lönen försökte chefen i stället visa uppskattning när det fanns en möjlighet.

Chefen har fått en tydlig order om att det inte var tillåtet att dela presentkort på det aktuella sättet, framhöll Arbetsgivaren i domstolen. Trots det fortsatte han att dela ut presentkort, vilket innebär att stora belopp undandragits från skatt och sociala avgifter.

Enligt chefen och hans fackförbund, Kooperativa tjänstemännens förbund inom Ledarna, har presentkorten inte betalats ut för egen vinning, och om skatt inte betalats är det i så fall inte arbetsgivaren, utan staten som lidit skada. Dessutom handlar det om belopp som bör ses som skatteförseelse och inte skattebrott. Därför har domstolen enligt facket ingen anledning att göra någon bedömning i det avseendet.

Men det resonemanget går inte hem hos Arbetsdomstolen, som konstaterar:

Även om bolaget kan ha varit otydligt med reglerna om presentkort så handlar det om sådana ”centrala bestämmelser” som att premiering av arbetstagare ska ske genom vanlig lön. För vilken skatteavdrag ska göras och sociala avgifter ska betalas.

Genom att belöna anställda för utfört arbete med presentkort har chefen agerat ”utanför den normala ordningen med lön och andra kollektivavtalsreglerade ersättningar” slår Arbetsdomstolen fast.