BNP har ökat med 4,6 procent. Exporten har stigit med 8,2 procent. Näringslivets produktion har ökat med 6,2 procent. Antalet sysselsatta går upp med 2,1 procent.

Det framgår av SCB:s nationalräkenskaper. Det handlar om en jämförelse mellan tredje kvartalet i år och samma period förra året. På det hela taget ger SCB-statistiken en bild av en ekonomi som går bra.

– Effekterna av krisen i omvärlden har ännu inte hunnit bita i Sverige, säger LO-ekonomen Mats Morin.

Än vill han inte dra några slutsatser när det gäller avtalsrörelsen. Han konstaterar bara att tredje kvartalets ekonomin gick bra och det är ett bra avstamp. Mats Morin pekar dessutom på att kvartalsrapporterna från börsföretagen varit ganska bra.

– Vi kan också se att olika förtroendeindikatorer pekar mot att det ska bli ett elände, men utfallssiffrorna envisas med att vara postiva.

SCB skriver i en kommentar att bnp-ökningen är den största sedan början på 70-talet och att ekonomin i Sverige återhämtat sig snabbt efter nedgången 2009. Ekonomi befinner sig nu på samma nivå som före krisen 2009.

SCB beskriver exportnettot som rekordhögt. Exporten gick upp med 8,2 procent samtidigt som importen gick upp med 3,8 procent. Och det är framför allt varuexporten som stiger.

Produktionen ökar och SCB konstaterar att varuproduktionen är högre än de högsta nivåerna före krisen 2008-2009.

Sysselsättningen ökar mest i tjänstesektor och i den är det uthyrning och stödtjänster som ökar allra mest. Sysselsättningsökningen är mindre i tillverkningsindustrin.