Den slutgiltiga hemställan från industrins egna medlare innebär ett lönepåslag på 2,6 procent under 13 månader. Avtalsförslaget innehåller inget annat än ett löneförslag.

Det erfar LO-Tidningen. Tidigare fick fack och arbetsgivarorganisationer i industrin ta emot den slutgiltiga hemställan. Arbetsgivarna ska svara mellan klockan 17 och 18 imorgon onsdag medan facken ska ge sitt besked direkt efter.

Opo – de oberoende ordförandena – har nu lagt fram ett förslag som både när det gäller avtalsperiodens längd och lönepåslagen närmar sig facken. I det förra förslaget var arbetsgivarna nöjda med avtalsperiodens längd men tyckte att lönepåslagen låg för högt.

Det nya förslaget, 2,6 procent på 13 månader, innebär ett påslag på årsbasis på 2,4 procent, vilket inte är så mycket högre än opos förra förslag.

Och det förra förslaget var 3,9 procent på 22 månader. Omräknat på årsbasis innebär det 2,13 procent. Den slutgiltiga hemställan ligger då 0,27 procent högre på en 12 månadersperiod om man räknar på årsbasis.

Arbetsgivarna i Teknikföretagen svarade på det förra budet att de vill att  lönen ska höjas med 3,2 procent under 22 månader. Det innebär 1,75 procent på årsbasis.

Det finns skäl för både fack och arbetsgivare att säga nej till förslaget. För arbetsgivarna handlar det om att avtalsperioden är för kort och lönepåslaget för stort.

Fackens ursprungskrav var 3,7 procent i ett ettårigt avtal. Den slutgiltiga hemställan ligger långt ifrån detta och det det blir svårt för facken att säga ja med tanke på att många fackmedlemmar tycker det dags att få betalt för att de ställde upp under krisen.