Industrins medlare skjuter upp slutbudet en gång till. Nu är planen att fack och arbetsgivare ska få ett avtalsförslag i morgon, tisdag, klockan 10. Och de ska svara på onsdagen.

– Vår bedömning är att uppskjutningen beror på att vi och arbetsgivarna står så långt ifrån varandra så opo inte tycker det är någon idé att föreslå något i dag, säger Lars Ankarfjäll, pressombudsman hos IF Metall.

GS avtalssekreterare Tommy Andersson har samma uppfattning.

– Opo har en del att jobba med. Den slutgiltiga hemställan är deras sista skott och då kommer de att satsa allt på ett kort, säger han.

Förra budet tog bara upp avtalsperiodens längd och lönepåslagens storlek. Den slutgiltiga hemställan kommer att vara ett komplett förslag där alla ändringar i avtalen ingår. Fack och arbetsgivare kan bara anta eller förkasta en slutgiltig hemställan i sin helhet.

Opos förra förslag var ett lönepåslag på 3,9 procent under 22 månader och det innebär ett lönelyft på 2,13 procent under 12 månader. Det ska jämföras med fackens krav på 3,7 procent under 12 månader. Förslaget är lite drygt hälften av vad facken vill ha och det ligger 1,57 procent under kravet på årsbasis.

Arbetsgivarna i Teknikföretagen ansåg att opos förslag var för högt och föreslog i stället 3,2 procent på 22 månader. Det motsvarar lönelyft på 1,75 procent på 12 månader.

Varken Lars Ankarfjäll eller Tommy Andersson tror att LO:s uppgörelse med Svenskt Näringsliv om förändringar av avtalsförsäkringarna kommer att inkräkta på löneutrymmet.

Avtalen löper ut på onsdag och därefter är det avtalslöst, vilket gör det möjligt för facken att gå ut i konflikt. Hos facken pågår nu konfliktförberedelser.

– Vi och arbetsgivarna står långt ifrån varandra. Skillnaden gäller analysen av den ekonomiska utvecklingen, löneökningstakten och företagens betalningsförmåga, säger Tommy Andersson hos GS.