LO ska diskutera turordningsreglerna i las med Svenskt Näringsliv. Det är den främsta förtjänsten med parternas nya försäkringsavtal enligt arbetsgivarna.
– Det skulle vara väldigt bra för svensk arbetsmarknad om vi kunde avveckla det här 40-åriga traumat som vi haft med las och turordningsreglerna, säger Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv.

Förbättringar i de partsgemensamma försäkringarna vid arbetsskada och sjukdom, och pensionsavsättningar till gravida med graviditetsersättning är huvudinnehållet i parternas nya försäkringsavtal. Men det innehåller också en avsiktsförklaring där parterna förbinder sig att diskutera frågorna om omställning och turordningsregler.

– Det är en logisk fortsättning på den arbetsgrupp vi hade om turordningsreglerna, säger Christer Ågren.

– Att kunna jobba med de här frågorna i relation till möjligheten att utveckla omställningsförmågan även för medarbetarna tycker vi är en väldigt viktig grej.

Svenskt Näringsliv vill helt slopa turordningsregeln som säger att sist in ska vara först ut. För att företagen ska kunna behålla den bästa kompetensen måste de själva får avgöra vilka som ska sägas upp vid arbetsbrist, anser arbetsgivarna.

Att LO nu går in i diskussioner om turordningen betyder inte att facket ändrat åsikt i frågan, enligt LO:s avtalssekreterare Per Bardh.

– Det är inte så att vi kastar turordningsregeln över bord. Det skulle vara fullständigt befängt ur vårt perspektiv, säger han.

LO vill snarare diskutera de anställdas möjlighet till kompetensutveckling, rehabilitering och bättre omställning för dem som blir arbetslösa. För att kunna göra det måste även turordningsfrågan upp på bordet.

Det nya försäkringsavtalet är än så länge en preliminär överenskommelse. Till skillnad från LO vill Svenskt Näringsliv vänta med att underteckna avtalet tills avtalsförhandlingar inom industrin blivit klara.

– Vi ser det här som en ganska balanserad uppgörelse, men vi vill ha frihet att inte ta ställning till den än, om det skulle spåra ur fullkomligt i industriförhandlingarna och de hamnar på en nivå som inte tar hänsyn till företagens konkurrenskraft och industrins utvecklingsförmåga. Vi vill se att industrin ligger inom vad vi tycker är en vettig ram innan vi tar ställning, säger Christer Ågren.

De fackliga parterna i industriförhandlingarna har tydligt ställt kravet att försäkringsavtalet ska vara klart innan de kan underteckna några avtal. Nu gör Svenskt Näringsliv samma sak fast tvärt om. Visst är det ett sätt att sätta press på industriförhandlingarna, men Christer Ågren tycker inte att det är fråga om utpressning.

– Det är samma krav som facken själva haft. Vi har bara vänt på frågan. Och om det skulle vara fråga om utpressning var det de som började, säger han.