LO och Svenskt Näringsliv har kommit överens om förbättringar av avtalsförsäkringarna. Bland annat ska alla arbetsskadade LO-medlemmar ska få full ersättning från första dagen. Och facket går med på att diskutera turordningsreglerna vid uppsägning.

Sedan slutet på augusti har LO och Svenskt Näringsliv förhandlat om förändringar av avtalsförsäkringarna. Facket kom med elva krav och har nu fått igenom flera av dem och andra kommer att hanteras i fortsatta diskussioner medan fyra av kraven inte ledde någonstans i dessa förhandlingar.

– Jag tycker att det här är en bra uppgörelse som är fokuserad på de frågor vi prioriterat. Överenskommelsen betyder att den enskilde har bättre stöd vid bland annat sjukdom och pension, säger Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.

LO har förhandlat för alla LO-förbund och tanken är att förändringarna av försäkringarna ska finnas med i alla de förbundsavtal som de olika LO-förbunden kommer att ingå.

LO har tidigare försökt få igenom de här förändringarna, men har då inte lyckats få igenom någon förändring.

– Vi lyckades den här gången för att LO-förbunden varit så eniga. Och vi har varit överens om att inga förbundsavtal som undertecknas innan detta är klart, säger LO:s avtalssekreterare.

LO-styrelsen har enhälligt sagt ja försäkringsuppgörelsen. Det innebär att första delen i årets avtalsrörelsen är klar – åtminstone från fackligt håll. För arbetsgivarna är försäkringsförändringarna fortfarande en preliminär överenskommelse.

En del av uppgörelsen innebär att LO och svenskt Näringsliv ska arbeta vidare med bland annat omställning och då också diskutera turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

– Om våra frågor finns på plats kan vi diskutera turordningsreglerna. Vi tycker att dagens regler har sitt berättigande. Vi tänker inte kasta dem över bord, säger Per Bardh.

Enligt LO:s avtalssekreterare tar förändringarna i avtalsförsäkringarna något av löneutrymmet och det beror på att det finns tillräckligt med pengar i försäkringssystemet.

Fakta

Den preliminära överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv innebär:

• Arbetsskadade som är borta från jobbet mindre än 14 dagar får 100 procents ersättning från första dagen – ingen karensdag. En självrisk på 500 kronor för kostnader för behandling av arbetsskadan tas bort och regeln att utgifter lägre än 100 kronor inte ersätts stryks också. Detta gäller från 1 april nästa år.

• Kvinnor med graviditetsersättning ska nu få pengar inbetalda till avtalspension SAF-LO. Graviditetsersättning är en slags sjukpenning till dem som inte klarar att arbeta ända fram till förlossningen.

• LO-medlemmar som har en årslön högre än 7,5 basbelopp, 321 000 kronor, och har fått sjukersättning – förtidspension – kommer få ersättning från AGS, avtalsgruppförsäkring, med 65 procent upp till 20 basbelopp – 856 000 kronor. Över denna nivån är ersättningen från AGS 32,5 procent. Gäller från 1 januari 2012 och för dem som har en pågående sjukersättningsperiod sista december i år.

• Införande av månadsinbetalningar till avtalspensionen ska utredas

• Premierna för 2008 ska kunna betalas tillbaka till arbetsgivarna om en vinst uppstår i systemet. En utredning ska tillsättas om hur framtida överskott i systemet ska användas.

• Enligt en gemensam avsiktsförklaring ska LO och Svenskt Näringsliv arbeta vidare med omställning och diskutera turordningsreglerna. Detta ska börja första kvartalet nästa år.

De fyra fackliga kraven som är kvar:

• Slopande av vållandeprövning vid arbetssjukdom.

• Avtalspensionen ska betalas in under hela anställningstiden – ingen åldersgräns.

• Samma villkor för föräldraförsäkringen för alla LO-medlemmar.

• Högre ersättning från AGS för att kompensera för att regeringen ändrat reglerna för SIG – den sjukpenningrundande inkomsten.