Kontorshusen i kvarteret är mörka och övergivna när de bulgariska chaufförerna går ”hem” till kontoret. Nu ska de äta, förbereda morgondagens lunch och umgås med sina familjer via datorn.

Foto: Adam Ihse

Kontorshusen i kvarteret är mörka och övergivna när de bulgariska chaufförerna går ”hem” till kontoret. Nu ska de äta, förbereda morgondagens lunch och umgås med sina familjer via datorn.

 

Volvo har inga invändningar mot chaufförernas bostad. Deras bulgariska minimilön är helt enligt reglerna. Bulgarisk lag gäller.

Volvo tog kontakt med Olsen & Terra – men inte med hyresvärden, när LO-Tidningen frågade om kontoret på Ruskvädersgatan är en lämplig bostad. Volvo kontaktade värden först senare.

– Vi har fått till svar från transportören att deras chaufförer övernattar i en lägenhet då och då. De har hyresvärdens godkännande. Inget av det vi hittills har fått veta har gett oss anledning att inte tro på det, säger Anders Vilhelmsson, informationsansvarig på Volvo Logistics.

Ekonomichefen Thomas Svanström på Svanström fastigheter AB säger till LO-Tidningen att värden inte har godkänt att kontoret används som bostad. När LO-Tidningen talar om det tar Volvo kontakt med åkeriet igen och får på nytt beskedet att hyresvärden sagt ok.

Senare på kvällen får Volvo kontakt med hyresvärden Svanström fastigheter AB. Volvo får då ett annat besked än LO-Tidningen.

”Vi fick till slut kontakt med hyresvärden som bekräftar det transportören säger. Det är ok med enstaka övernattningar i lokalen. Hyresvärden har en dialog med transportören om hur han kan hjälpa till med lokalfrågan på längre sikt”, skriver Anders Vilhelmsson i ett e-brev.

I juni stoppade polisen ett antal nya dragbilar med norska skyltar. Bilarna var försäkrade i Norge. Polisen tog kontakt med Volvo för att tala om att det är osäkert om försäkringarna gäller i Sverige.

– Vi kom fram till att fordonen hade de försäkringar som behövdes. Och nu har transportören ändrat sina rutiner, säger Anders Vilhelmsson.

Händelsen föranledde Volvo att granska Olsen & Terra även i andra avseenden. Det är rutin när det uppstår frågetecken.

– Vi har inte hittat något som skulle innebära ett avtalsbrott från deras sida. Vi har några utestående frågor som väntar på svar. Dessutom väntar vi på polisens utredning om skyltarna, berättar Anders Vilhelmsson.

Volvo Logistics kräver inte kollektivavtal vid upphandlingar. Däremot ska entreprenörerna följa lagar och bestämmelser, till exempel när det gäller arbetstider och minimilöner.

Det betyder i klartext att bulgarisk lag gäller för chaufförerna, eftersom de är anställda i Bulgarien. Därmed är deras bulgariska minimilön på en tusenlapp i månaden helt enligt reglerna.

Volvokoncernens uppförandekod innehåller de principer som styr koncernens förhållande till medarbetare, affärspartner och övriga.

– I de allra flesta fall lever vi och våra transportörer upp till det, men vi försöker bli bättre på att ställa och följa upp krav. Samtidigt får man vara ödmjuk inför det faktum att vi har tusentals leverantörer direkt och indirekt. Vi ser det som ett misslyckande om en enda partner inte lever upp till sina krav, förklarar Anders Vilhelmsson.

I uppförandekoden står bland annat följande: ”Organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal ska respekteras inom hela Volvokoncernen”.