För drygt ett år sedan vann Skaraslättens Transport AB en upphandling i Jönköpings kommun om ansvaret för Torsviks kombiterminal.

– Därmed slog kommunen undan benen på alla sunda och bra åkeriföretag i vårt omland, säger oppositionsrådet Elin Lagerqvist (S).

Det borgerliga majoriteten med kommunalrådet Acko Ankarberg, numera Kristdemokraternas partisekreterare, i spetsen drev igenom försäljningen.

Kommunalrådet Mats Green (M), hennes efterträdare som kommunstyrelsens ordförande, tänker inte säga upp avtalet. Han anser inte att det går att åberopa att Skaraslättens vd sitter häktad.

– Jag har kollat med juristerna. Det enda vi ser till är det avtal vi har och hur det fullföljs. Och verksamheten bedrivs helt enligt avtalet, betonar han.

Det blev politisk strid inför upphandlingen i Jönköping. Socialdemokraterna hävdade att alla varningsklockor ringde när Skaraslätten kom på tal.

– Vi såg ett företag med 110 eller 120 bilar, men inte en enda anställd. Hur kan det komma sig? Vilka anställningsformer använder de sig av? Hur är det med löner och arbetsvillkor? Varför betalar så lite skatt och så låga arbetsgivaravgifter? säger Elin Lagerqvist och räknar upp några frågetecken som hon förde fram.

Redan vid den tidpunkten hade hon fått veta att det pågick en skattebrottsutredning mot vd:n.

Mats Green anser att det var helt i sin ordning att Skaraslättens Transport AB vann upphandlingen. Han förklarar att kommunen inte har möjlighet att kräva kollektivavtal.

Skaraslätten använder sig av östeuropeiska chaufförer. En chaufförslön i Polen ligger runt 2 000 kronor. I Rumänien och Bulgarien är lönerna ännu lägre.

– Det är klart att man alltid måste föra en diskussion om rimliga arbetsvillkor, som samtidigt har vi en lagstiftning om upphandling att hålla oss till. Då kan vi inte ställa några sådana krav, anser Mats Green.

Acko Ankarberg tycker att det var rätt att Skaraslättens Transport AB vann upphandlingen. De uppfyllde kraven och hade det bästa anbudet.

– Då hade vi inga misstankar om ekonomisk brottslighet. Om vi hade haft det skulle de inte ha fått delta i upphandlingen, säger hon och konstaterar att ekonomisk brottslighet är ett skäl att bryta ett avtal.

– Men då måste vederbörande vara dömd först.

Ett resultat av upphandlingen är att Skaraslättens imperium växte med ännu ett nytt bolag för drygt ett år sedan. Då startade Jönköpings Kombiterminal AB. Transport försökte få bolaget att skriva på ett hängavtal.

– Vi hade telefon- och mejlkontakt, men de skrev aldrig på något avtal, berättar Magnus Boman, Transports avdelningsordförande i Jönköping.

Men bolaget gick med i Bilarbetsgivarna. Därmed omfattades alla anställda av kollektivavtalet. Jönköpings Kombiterminal uppgav att det var fråga om tre personer. I går var den siffran nere i noll. Därmed är det i praktiken avtalslöst. Det är grund för uteslutning ur arbetsgivarorganisationen.

Misstankarna om skattebrott gäller två andra bolag i koncernen – Quatron AB och CGT Containerdepå AB. Tillsammans omsatte bolagen 175 miljoner kronor förra året.

Det var det kommunala bolaget Torsviks Terminal AB tog beslutet att ge Skaraslättens Transport AB entreprenaden. Där kommer ärendet upp på nästa sammanträde.