– De stora advokatbyråerna tar inte den här typen av mål längre, säger Birgitta Lind, en av få advokater som försvarar enskilda anställda mot arbetsgivaren.

Eftersom rättsskyddet i hemförsäkringen normalt inte gäller arbetsrättsliga tvister är det bara den allmänna rättshjälpen du kan räkna med för ekonomisk hjälp. Och för att få rättshjälp måste du ha en inkomst under 260 000 kronor om året.

Förlorar du i domstol måste du också betala motpartens kostnader. Om motparten anlitar en advokat som tar flera tusen kronor i timmen kan det bli ganska dyrt.

Det är dessutom långt ifrån säkert att rättshjälpen täcker dina egna kostnader. För egna kostnader gäller en stigande skala. Om du till exempel tjänar 260 000 kronor får du kanske betala 40 procent av rättshjälpen själv.

Det finns bara en handfull advokater i Stockholmstrakten som tar sig an arbetsrättsliga tvister mellan enskilda arbetstagare och arbetsgivare. Birgitta Lind är en av dem. Hon har lång erfarenhet av arbetsrätt, bland annat som jurist på LO-TCO Rättsskydd. Just nu har hon ett 20-tal klienter, varav ungefär hälften är arbetstagare som måste klara sig på egen hand.

– De stora advokatbyråerna anser sig hamna i jävsituationer mot arbetsgivaren i den här sortens mål, eftersom de vanligtvis har arbetsgivaren som klient.

För de större byråerna är det inte heller särskilt lönsamt att ta klienter till rättshjälpstaxa.

– Men jag tar dem, säger Birgitta Lind. Jag har ganska små omkostnader och inget stort tjusigt kontor.

De flesta av hennes klienter förlikas med arbetsgivaren. Bara en liten del går vidare till domstol.

– Det händer ganska ofta att de som vänder sig till mig har gått med i facket för sent. De flesta fackförbund har nämligen en karenstid på tre månader innan man kan få rättshjälp.

En stor del av tvisterna handlar om uppsägning, avsked eller omplacering till andra arbetsuppgifter.

– Det händer att arbetsgivaren går till arbetstagaren och bara säger att man beslutat att personen i fråga ska sluta.

Birgitta Lind vänder sig till tingsrätten som första instans, och till Arbetsdomstolen som andra, men då måste domstolen ge prövningstillstånd.

– Det är helt förkastligt, säger hon. En rättsstat som Sverige borde ha ett tvåinstanssystem – utan prövningstillstånd.