Två av tre som blev arbetslösa 2008 hamnade aldrig på någon turordningslista enligt las. De hade tillfälliga jobb och åkte rakt ut i kylan.

Siffrorna har Statistiska centralbyrån tagit fram på TCO:s uppdrag.

Mellan åren 2009 och 2011 ökade antalet anställda i industrin med 32 000. Nästan två av tre fick tillfälliga jobb.

Det betyder att en ny industrikris blir en tyst historia. Först försvinner de tillfälligt anställda och sedan åker de inhyrda ut.

Det behövs inga krångliga förhandlingar och det blir knappt några rubriker i tidningarna.

Enligt Teknikföretagen arbetade 14 800 inhyrda från bemanningsföretag i industrin strax före sommaren. Det motsvarar fem procent av alla anställda.

I storföretag med minst 500 anställda utgör de inhyrda 14 procent av personalen.

Enligt Teknikföretagens rapport hyr industrin in arbetare för att det ger ”snabb omställningsförmåga”. Inhyrda och visstidsanställda används som en buffert. De åker in och ut efter behov.

Verkligheten har sprungit ifrån las.

Kommuner och landsting håller sig med en reservarmé på 140 000 anställda med tillfälliga jobb – vikarier och timanställda. Det är 28 procent av alla anställda – plus tre procent på tre år. Tre av fyra är kvinnor. De har jobb 50 procent av heltid i genomsnitt. Fast anställda jobbar 89 procent i medeltal i kommuner och landsting.

– Oftast ringer de klockan sju på morgonen. Då är det bara att slita upp barnen, rusa iväg till dagis och hinna till jobbet inom en halvtimme, berättar en 26-årig tvåbarnsmamma och undersköterska i äldreomsorgen i Göteborg.

I Alingsås har Kommunals sektion ingen koll på hur många timanställda och vikarier som finns i kommunen, än mindre i privata företag inom vård, skola och omsorg.

Under de senaste två åren har 26 undersköterskor i Alingsås blivit uppsagda enligt las, en följd av att halva personalen inte ville följa med när Attendo Care tog över ett äldreboende.

– 16 blev uppsagda på en turordningslista i år. Säkert är det ett hundra­tal timanställda som har åkt ut under samma tid, säger sektionens ordförande Henrik Wahlin.

Timanställda utan utbildning får bara vikariera i högst 300 dagar i Alingsås, sedan åker de ut per automatik. Det har kommunen beslutat om ensidigt. Facket ville inte skriva på någon uppgörelse.

– Vi ser att det börjar bli svårt att få tag i vikarier. De som inte får stanna kvar i kommunen går till privata företag, berättar Henrik Dahlin.

Fakta

Tillfällig anställning – sämre på flera sätt

• Ungdomar, invandrare och kvinnor har otrygga jobb i störst utsträckning. Arbetare har otrygga jobb i högre utsträckning än tjänstemän.

• Tillfälligt anställda tjänar sämre än fast anställda. Enligt en rapport från Kommunal skiljer det 2 500 kronor. Fast anställda i kommuner och landsting tjänar 20 800 kronor i medeltal – tillfälligt anställda tjänar 18 300 kronor.

• Timavlönade får bara sjuklön för inbokade arbetspass. De som ständigt rings in med en halvtimmes varsel
har inga pengar att hämta om de blir sjuka.

• De fast anställda omfattas i regel av omställningsavtal, det vill säga någon sorts hjälp om de blir arbetslösa. Tillfälligt anställda omfattas inte.

• 86 procent av de tillfälligt anställda LO-medlemmarna vill ha fast jobb. Motsvarande siffror för TCO- och Sacofolk är 84 respektive 81 procent, enligt en LO-rapport som kom i våras.