Alla fack säger nej till opos första förslag till nytt avtal för de anställda inom industrin.

Den första hemställan från de oberoende ordförandena innebär en lönehöjning på 3,9 procent under 22 månader. Tanken är att avtalsperioden ska börja 1 januari nästa år och löpa ut sista november 2013. Förslaget innehåller inget annat än  just lönepåslag och avtalslängd. Fördelningen av de 3,9 procent över tiden skiljer sig åt något för de olika avtalsområdena. För många är det dock så att opo tänker sig 2,0 procent första året och 1,9 procent under de sista tio månaderna.

– Det var alldeles för låga nivåer så vi har sagt ett kraftfullt och tydligt nej, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg.

Hon förklarar att hon kan inte se något som motiverar så låga lönepåslag- särskilt med tanke på företagens höga vinstnivåer.

Även från IF Metall var det ett starkt nej. Från fackets sida tycker man dessutom att det är anmärkningsvärt att det stora teknikområdet enligt förslag ska få ett påslag om 1,8 procent första året och 1,7 procent nästa tio månader – och 0,4 procent i en slags löneöversyn de sista tio månaderna.

IF Metall anser att den påslagna löneökning är helt oacceptabel och hänvisar till att facken krävt 3,7 procent på ett år.

– Vi ser att det finns mycket pengar i företagen. Och vi kan inte tänka os något annat än ett ettårigt avtal – om inte annat med arbetsgivarnas egna argument. Att det ekonomiska läget är osäkert, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

Dessutom tycker han industrins möjligheter att normera talar för att avtalet inte ska löpa ut sista november och vara skilt i tid från de övriga avtalsförhandlingarna på arbetsmarknaden.

Även Per-Olof Sjöö, ordförande för fackförbundet GS är besviken på budet i alla delar, men allra mest när det gäller nivåerna på löneökningarna.

– Vår krav på 3,7 procent är välavvägt  och balanserat. Här föreslås löneökningar på 2 procent på årsbasis och det alldeles för lågt, säger han.

Han är också kritisk till att Opp föreslår ett avtal på 22 månader.

– Liksom arbetsgivarna känner vi också osäkerhet för framtiden. Som det ser ut nu går det inte träffa avtal på mer än 12 månader, säger han.

Nu ligger bollen åter i Opos knä. Enligt originalplanen ska de lämna en ny, och den här gången slutgiltig hemställan i slutet av nästa vecka. Men om det ska kunna bli något avtal då, krävs det enligt både Livs och GS även att LO och Svenskt Näringsliv blir klara med sina förhandlingar om förändringar i avtalsförsäkringarna, och än så länge har de förhandlingarna gått trögt.

– De frågorna måste lösas först och det går trögt vad jag har hört, säger Per-Olof Sjöö.

– Vi har berättat för Opo att vi inte är beredda att skriva under några avtal innan försäkringsfrågorna är lösta, säger Gerald Lindberg, Livs andre vice ordförande.

Inte heller han är nöjd med nivån i budet.

– Det här är ett riktigt bottenmärke, säger han, och tillägger att det är lägre än i till exempel Finland trots att de svenska Livsmedelsföretagen går bättre.

Han hoppas att Opo nu tar till sig kritiken från facket. Han har ändå svårt att se hur parterna ska kunna enas den kommande veckan, och säger att förhandlingarna med Livsmedelsindustrierna totalhavererat.

Sveriges Ingenjörer avvisar också förslaget. Ordföranden Ulf Bengtsson är mer lagd för understatement:

– Vi säger ett lugnt och stilla nej.

Göran Jacobsson