Avslöjandena runt äldre­vården hos Carema Care och Attendo Care visar hur det går när två giriga företag ger sig in i skattefinansierad välfärd.

Tyvärr är det varken någon nyhet eller förvånande.

Systemet med obegränsade möjligheter till vinstuttag från skattefinansierad verksamhet (Sverige är unikt i världen med att ha detta system) leder naturligt till att företagsägare hellre skapar sig en egen förmögenhet än bedriver vård och omsorg.

De två giriga företagen, Carema Care och Attendo Care, visar att de bara har ett huvudmål, att få ut så mycket som möjligt av våra skattepengar i vinst.

Hur tänker Carema Cares och Attendo Cares ägare? Att de gamla ändå snart ska dö så att om vinsten skapas till priset av ett eller annat liggsår så gör det inte så mycket?

Nej, så komplexa konsekvensanalyser är ägarna nog inte kapabla till. Tanken stannar nog vid att skapa så stora vinster som möjligt.

Och i takt med ökad vanvård så ökar vinsterna.

Exemplen är beklämmande, den totala fokuseringen på ekonomisk vinst och bonus är hemsk, och hur det drabbar
de intagna åldringarna är av­skyvärt.

Det hjälper inte att nuvarande vd:n i Carema Care, Carl Gyllfors, nu säger att det här var ju förskräckligt, men vi ska bättra oss.

Avslöjandena är ju som sagt inte nya. LO-Tidningen har i åratal uppmärksammat följderna av oinskränkta vinstuttag ur skatte­finansierad verksamhet.

Vi har skrivit om Caremas och Attendos och andra privata aktörers orimliga vinster och vad det innebär i form av vanvård och missförhållanden.

Visserligen visar de nya avslöjandena att den misär och vanvård som härjat på Carema Cares och Attendo Cares anläggningar till och med är värre än de värsta farhågorna. Men förhållandet i sig är inget nytt.

Uttalandet från Carema Cares vd Carl Gyllfors i veckan har naturligtvis endast syftet att lägga sordin på all kritik så att nya miljoner kan föras över till bolagens ägare.

Men avslöjandena ger också anledning att ifrågasätta tjänstearbetsgivarna Almegas hållning.

I skrift efter skrift, artikel efter artikel, för propagandamiljon efter propagandamiljon har Almega försvarat sina medlemsföretag i den lukrativa välfärdsbranschen. Hur länge kan de försvara ättestupsföretag som Carema Care och Attendo Care utan att känna att de två företagens härjningar slår tillbaka mot dem själva?

Ur de anställdas perspektiv är det enklare: Personalen på vår åldringsvård ska kunna känna respekt för och stolthet över sitt arbete.

De ska kunna fokusera på vård och omsorg i stället för att tänka på att skapa vinst åt ägarna.

I den offentligt betalda äldrevården i Sverige kan vi naturligtvis inte acceptera att vinsten ökas om det sker till priset av grov vanvård.

Det är dags för landets politiker, som fortfarande äger svenska folkets mandat för att skapa bra åldringsvård, att låta personalen vårda i stället för att skapa vinst och ändra den lag om obegränsad vinstut­delning som utgör grunden till dagens missförhållanden.

Och att Carema Care och Attendo Care ska kastas ut ur svensk åldringsvård är en självklarhet.

Företagens ägare klarar sig ändå, de har redan lyckats föra ut så många hundra miljoner kronor ur statskassan att de kan leva gott på sina kanalöar.