Blunda inte för mobbning på jobbet, den som inte säger ifrån är med och mobbar. Den uppmaningen kommer från LO, som presenterade en ny handledning mot mobbning för fackliga ombud på ett seminarium i går.

Det är en arbetsgrupp från medlemsförbunden som tagit fram handledningen, på uppdrag av LO:s utskott för miljö- och arbetslivsvillkor. I första hand vänder den sig till skyddsombud och andra fackliga ombud.

Handledningen, ”När någon mobbas på jobbet”, ger råd om vad ombuden kan göra när en arbetskamrat mobbas och hur de kan förebygga mobbning på arbetsplatsen. Att motverka mobbning är en svår konst som kräver en genomtänkt strategi. Handledningen innehåller just en sådan strategi som består av sju steg.

Till att börja med måste det fackliga ombudet vara en god, neutral och förtroendeingivande lyssnare. Sedan gäller det att inte försöka lösa problemet själv, utan istället tala med chefen om vad som hänt, ta upp frågan i facket, begär utredning, resonera med huvudskyddsombudet, koppla in företagshälsan och Arbetsmiljöverket om det behövs. Men var också redo på förhandling om omplacering, för det är inte självklart vem som ska omplaceras – mobbaren eller den mobbade?

Motsättningar finns på de flesta arbetsplatser och det är inte fel att ha olika uppfattningar eller ta upp fel, påpekas det i handledningen. Tvärtom, det är ofta utvecklande. Men det förutsätter att de anställda känner sig trygga och cheferna är kompetenta nog för att hantera olika uppfattningar.

Där ledningen är svag, konflikträdd eller undvikande bildas informella grupper och hierarkier. Då kan olösta konflikter lätt övergå i mobbning. Det är alltså inte mobbarens fel. Ofta ligger felet i hur arbetet är organiserat och hur arbetsklimatet ser ut. Mobbning drabbar inte bara den enskilde. Hela arbetsplatsen drabbas, samarbetet blir svårare, folk kan sluta och produktiviteten kan sjunka.

Fakta

Tidiga tecken på mobbning

• personen blir inte bjuden, inte är med på fika, lunch eller i samtalet,

• får elaka eller ironiska kommentarer,

• får inte information,

• man pratar om personen men inte till,

• samtalet tystnar när personen kommer,

• orimlig kontroll av personens arbete.

(Ur LO:s handledning ”När någon mobbas jobbet”)