I början av 2012 byter LO-Tidningen namn. Det nygamla namnet blir Arbetet.

– Arbetet är ett alldeles för bra tidningsnamn för att inte användas, säger chefredaktör Johanna Kronlid.

– Vi är tidningen med den bästa arbetsmarknadsbevakningen och då är det naturligt att vi heter Arbetet.

I samband med namnbytet går LO-Tidningen över till morgondistribution. Den kommer varje fredag att landa i prenumeranternas brevlådor samtidigt med andra morgontidningar.