De kinesiska företagen satsar 660 miljoner euro på att rädda Saab, varav 50 miljoner ska få företaget genom rekonstruktionen, enligt den rekonstruktionsplan som presenteras idag.

I dag sker ett första avgörande av Saabs framtid när tingsrätten i Vänersborg håller borgenärssammanträde. Planen för Saabs framtid med de nya kinesiska ägarna presenteras och tingsrätten avgör sedan om rekonstruktionen ska fortsätta, vilket är en förutsättning för att köpet ska gå igenom.

I foajén i Vänersborgs kommunhus trängs  journalister och många andra intresserade för att bläddra i rekonstruktionsplanen innan sammanträdet ska börja klockan 10.

Enligt planen ska företaget Youngman äga 60 procent av Saab i framtiden och Pang Da 40 procent. De två kinesiska företagen ska bidra med en kortfristig finansiering på 50 miljoner euro för att Saab ska klara sig igenom rekonstruktionen. Därefter utfäster de sig att satsa sammanlagt 610 miljoner euro. I rekonstruktionsplanen ingår också att utnyttja ytterligare 63 miljoner euro av krediten hos Europeiska investeringsbanken.

Enligt planen kommer Saab att gå med vinst 2014 och den årliga försäljningen av Saab ska uppgå till mellan 175 000 och 200 000 bilar årligen.

För att planen ska gå att genomföra krävs det dock först att tingsrätten beslutar att rekonstruktionen ska fortsätta efter dagens sammanträde. Sedan ska försäljningen också godkännas av de kinesiska myndigheterna och av Saabs förra ägare GM, innan de slutgiltiga kontrakten kan skrivas under.

Detta ska dessutom ske före den 15 november då den avsiktsförklaring som Saab tecknat med Pang Da och Youngman löper ut och måste ersättas av ett riktigt kontrakt.