Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor kommer inte fram i ljuset. Det är en följd av att antalet lönekartläggningar har minskat kraftigt sedan lagen ändrats kraftigt.

Det visar en enkät till 1 000 fackklubbar som fackförbundet Unionen har genomfört.

Jämställdhetslagen ändrades 2008. Innan dess skulle arbetsgivare med fler än tio anställda göra en årlig lönekartläggning för att komma åt osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Enligt den nya lagen från 2008 gäller kravet arbetsplatser med fler än 25 anställda och det räcker med en lönekartläggning vart tre år.

Inte ens det kravet efterlevs. Knappt hälften av Unionens fackklubbar svarar att deras företag inte har gjort någon lönekartläggning alls under de senaste tre åren.

– Lönekartläggning är ett viktigt och kraftfullt instrument för att komma till rätta med lönediskriminering mellan män och kvinnor. Det är dessutom ett av få konkreta verktyg som finns att tillgå, säger Mats Engström, Unionens samhällspolitiske chef.

Bara 42 av lönekartläggningarna visar på osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Unionen tror inte att det är hela sanningen och hänvisar till Jämställdhetsombudsmannens stora granskning av jämställdhetsplanerna 2008.

Bara vart tionde företag klarade den granskningen.

– Bara om man letar efter osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor har man möjlighet finna dem och rätta till problemet. Därför kräver Unionen årliga lönegranskningar, säger Mats Engström.