En anställd på en bildbyrå i Stockholm avskedades sedan hon kontaktat Unionen för att få till stånd kollektivavtal på arbetsplatsen. Nu stämmer facket företaget i Arbetsdomstolen för brott mot föreningsfriheten. 

Etsa Bild Svenska AB har ett dussin anställda som säljer bilder från hela världen. I april förra året vände sig en av arbetstagarna, en tillsvidareanställd säljare, till Unionen. Innan hon kontaktade facket hade hon talat med samtliga anställda om de ville gå med i facket och om de ville ha kollektivavtal på arbetsplatsen.

Alla var positiva eftersom det rådde ett stort missnöje med ledningen, arbetsförhållandena och lönerna, enligt fackförbundet. Men ingen ville träda fram av rädsla för repressalier. Utom kvinnan som, trots varningar från arbetskamrater för vad som skulle kunna hända om hon drev saken vidare, beställde informationsmaterial om kollektivavtal från Unionen.

Men av misstag skickade facket materialet direkt till arbetsgivaren. Under diskussioner på arbetsplatsen medgav kvinnan att det var hon som beställt materialet. Därefter kallades hon till enskilt samtal där arbetsgivaren uppgav att facket ringt och bett om ursäkt.

I början av maj varslades kvinnan om avsked och blev avstängd i väntan på överläggning. Samtidigt fick övriga anställda ett brev från arbetsgivaren som förbjöd dem att ha kontakt med kvinnan. En månad senare avskedades kvinnan, som numera har ett nytt arbete, med högre lön.

Som grund för avskedet uppger arbetsgivaren att kvinnan bland annat inte registrerat inkommande samtal, gjort felaktiga anteckningar och surfat på arbetstid.

Det är alldeles uppenbart att det rör sig om efterhandskonstruktioner, enligt Roland Bergkvist, förbundsjurist på Unionen.

– Hon har aldrig varnats eller ens infomats om de påstådda händelserna, säger han.

Unionen hävdar att arbetsgivarens syfte har varit att försvåra facklig verksamhet på arbetsplatsen. Facket yrkar på 150 000 kronor i allmänt skadestånd för kränkningen av föreningsrätten. Föreningsfriheten är fastställd i bland annat Sveriges grundlag (regeringsformen 2 kapitel) som säger att varje människa har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

Kvinnan har också med stöd från facket stämt arbetsgivaren i tingsrätten för avsked utan saklig grund, vilket är ett brott mot anställningsskyddslagen.

Företagets vd Anna Eriksson säger till LO-Tidningen att hon för tillfället inte vill kommentera stämningen.