Detaljerna i uppgörelsen är fortfarande oklara och planerna för framtiden är ännu mer oklara.

Swedish Automobiles vd Victor Muller har dessutom redan flaggat för att det kan komma nedskärningar i personalen när produktionen på Saab åter dras igång.

Ändå är dagens besked om att Saab tas över av de båda kinesiska företagen Pang Da och Youngman mycket glädjande.

Alternativet hade varit en konkurs, med följden att det kunnande som arbetats upp inom Saab och bland alla underleverantörer inte hade kunnat tas till vara i samma utsträckning som att bevara verksamheten intakt.

Något som också är ett betydligt bättre utgångsläge för att värna så stor del av jobben som möjligt.

Naturligtvis finns inga garantier mot att kunnandet ändå styckas upp och att jobb försvinner, och de nya ägarna är fria att göra vad de vill med bolagets starka teknologi, men även om sådana farhågor nästan genast började spridas efter att överenskommelsen blev känd inser förhoppningsvis även de nya ägarna att kompetensen fortlever bäst där den i dag finns samlad.

Kinesiska företag är inte heller kända för att snabbt gå in i och snabbt gå ur affärer i andra länder, utan snarare att oftast se en långsiktig strategi. Möjligtvis är detta en av få positiva effekter av den segdragna och byråkratiska tillståndsprocess som varje liknande affär måste gå igenom hos de kinesiska myndigheterna.

För Saabs vidkommande är det nu viktigt att inte också den svenska regeringen låter uppgörelsen dras i långbänk utan så snabbt som möjligt kan ge sitt godkännande till affären.

Utan tvivel ökar framtidsmöjligheterna för svensk fordonsindustri av att Saab blir kvar i Trollhättan och åter kan starta sin produktion.