Arbetsmiljöriksdagen, som hölls i Stockholm i dag, avslutades med en paneldiskussion där politikerna fick tycka till.
Här är några av deras kommentarer:

Annika Qarlsson (C): Om man tittar på kvinnorna i vården så är det viktigt att de får en hållbar arbetssituation, såväl ur belastningssynpunkt som ur psykisk. Som politiker har vi ett arbetsgivaransvar och det har vi inte skött bra. Men vi kan göra det bättre och ställa krav så att de kan arbeta fram till pensionsåldern.

Katarina Brännström (M): Om man hanterar arbetsmiljö som ett konkurrensmedel får man också medarbetare som vill arbeta på arbetsplatsen. Resurserna måste läggas på dem som är dåliga på arbetsmiljö. Man måste vara tydlig med att om företagen inte sköter sig så får det konsekvenser.

Josefin Brink (V): Jag tycker det är olyckligt att man har dragit ner på resurser hos Arbetsmiljöverket. Vi har inte tillräckligt många inspektörer. Den största utmaningen är villkoren i arbetslivet, att människor vågar och kan ställa krav. Många har otrygga anställningar och vill inte vara skyddsombud, för det är en risk.

Mehmet Kaplan (MP): Sverige har länge legat i topp, men för att ytterligare gå fram ska vi inte satsa mindre och stjälpa över ansvaret på företagen. Detta är ett allmänintresse och vi kan inte hänvisa till informationssamhället.

Johan Andersson (S): Man måste stärka arbetsmiljöutbildningen. En viktig del är att satsa mer inom högskolan där morgondagens chefer utbildas. De måste känna till arbetsmiljölagstiftningen.

Övriga röster på arbetsmiljöriksdagen:

Angelica Björkbom, Postnord: Posten har de senaste åren prioriterat utvecklingsfrågor. Fokus har legat på både fysiska och psykologiska arbetsmiljöfrågor i tre steg – att främja, förebygga och rehabilitera. Det har resulterat i en minskning med 350 miljoner kronor årligen i sjukfrånvarokostnader, en halverad årlig kostnad i jämförelse med 2001.

Bettina Kashefi, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet: Utan arbetsmiljö som fungerar har vi ingen arbetslinje som är värd namnet.

Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket: Många vill komma igång och göra rätt. Mötet med våra inspektörer tvingar dem att ta steget. De inser att det finns bara fördelar med en bra arbetsmiljö. Verksamheten tjänar på det. De anställda mår bättre. Samhället stärks om fler orkar jobba längre upp i åldrarna.

Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog: Om man ser arbetsmiljöarbete som en lönsam investering, då satsar man på inflytande och delaktighet, systematiskt arbetsmiljöarbete och systematisk arbetsglädjearbete, lagom arbetsbelastning och ledarskapet.

LO, TCO och Saco: Vi har i samarbete infört skyddsombudens dag som kommer att infalla den 24 oktober varje år.