Saab har inte yttrat sig över begäran om att rekonstruktionen ska upphöra. Företaget ville ha mer tid i väntan på de pågående förhandlingarna med de kinesiska företagen, men tingsrätten sa nej.

I dag klocka 13:00 gick tidsfristen för Saab ut hos Tingsrätten i Vänersborg. Då skulle Saab ha lämnat ett svar på rekonstruktörens begäran om att rekonstruktionen ska upphöra, men något svar lämnades aldrig in. I stället begärde Saab en ytterligare tidsfrist men fick nobben av tingsrätten.

– De har inte hållit tiden. Det betyder att tingsrätten kan börja arbeta med detta nu. Är det så att Saab kommer in med något yttrande innan tingsrätten har beslutat, då kommer tingsrätten att beakta vad de säger, säger rådman Cecilia Tisell vid Vänersborgs tingsrätt till TT.

Saab för nu en kamp mot klockan. Om företaget inte lämnar något yttrande kommer tingsrätten att meddela sitt beslut enbart utifrån rekonstruktörens begäran. Det samma gäller om svaret kommer in när tingsrätten redan fattat sitt beslut, men Saab har i princip hela handläggningstiden på sig att lämna ett svar. Tingsrätten har tidigare meddelat att avgörandet kommer i morgon.

Varför Saab inte lämnat något svar till tingsrätten kan Gunilla Gustavs på Saabs informationsavdelning inte svara på. Men hon säger till TT att tingsrätten, rekonstruktören och alla advokater har fått information i frågan.

En trolig orsak är att Saab vill vänta in resultatet av de förhandlingar med de kinesiska företagen Pang Da och Youngman som fortfarande pågår i Stockholm.

Anledningen till att rekonstruktören begärt att rekonstruktionen ska upphöra är att pengarna från den bryggfinansiering kineserna utlovat inte betalats ut. De kinesiska företagen har också meddelat att de hellre vill köpa hela Saab än att gå in som delägare enligt det avtal som slöts i somras.

Gunilla Gustav kan dock inte bekräfta att det är förhandlingarna som gör att Saab inte lämnat svar till domstolen.

– Jag kan inte säga något specifikt. Vi får vänta lite till. Alla berörda vet hur läget är, säger hon till TT.