Dagens pensionärer mår bättre, har mer sex, är smartare och piggare. Det visar en mångårig forskning som jämför hur det är att vara gammal i dag och för 30 år sedan.

Den omfattande forskningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, vittnar om ett åldrande som på flera sett drastiskt förändrats sedan 1970-talet.

Forskarna räknar med att majoriteten av dem som föds idag kommer att överleva nästa sekelskifte. Medellivslängden i Europa kommer då att ligga på 100 år, vilket betyder att vi kommer att ha en massa människor som jobbar 30 år efter pensionen.

– Men åldrandet är också ganska ojämlikt, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri. En del människor skulle kunna hålla på länge, medan exempelvis LO-medlemmar med hårt kroppsarbete skulle behöva sluta mycket tidigare.

Därför behöver vi ha ett mer flexibelt pensionssystem, menar Ingmar Skog. Ett system där de som behöver gå tidigare inte behöver förlora något på det.

Andelen äldre med utbildning över grundskola har ökat från 14 procent till nära 40, både bland män och kvinnor, visar studien. Samtidigt är äldre idag mer sexuellt aktiva och andelen med sexuella svårigheter som till exempel impotens har minskat.

– Oberoende av klass och utbildning är dagens 70-åringar 50 procent bättre på intelligenstest, säger Ingmar Skoog.

Men det har inte skett några större förändringar i den psykiska hälsan. Demenssjukdomar och depression är ungefär lika vanliga idag som för 30 år sedan.

Forskning från olika håll visar att det är under åren före pensionen vi har den högsta förekomsten av depression. Medan de första tio åren efter pensionen har vi den lägsta under hela livet.

– Har du en låg skolutbildning eller en lägre social klass har du också en ökad risk för demens, depression och hjärt- och kärlsjukdomar. Du får sämre hälsa och troligen också sämre behandling.

Men, understryker Ingmar Skoog, de flesta mår bättre när de pensioneras. LO-medlemmar är troligen de som mår bäst av att pensioneras, därför att som 60/65-åring orkar man kanske inte att hänga med i ackordet, samtidigt som de yngre blir irriterade, eftersom man drar ner ackordet för hela laget när man inte kan vara snabb längre.

– Det kan rentav vara förödande för en sådan LO-medlem att tvingas jobba tio år längre. Men en person som jag kan fortsätta 10-15 år efter pensionen utan större problem.