2 500 arbetslösa medlemmar i Livs har fått ut totalt 32,4 miljoner kronor från förbundets kompletterande inkomstförsäkring.

Hos Livs har en inkomstförsäkring vid arbetslöshet ingått i medlemskapet sedan 1 januari 2007, längre än hon något annat LO-förbund.

Och trots att medlemmarnas premie till försäkringen (som är inbakad i medlemsavgiften) höjdes med flera tior i månaden då arbetslösheten steg 2009 har förbundet behållit försäkringen. Detta till skillnad från Byggnads, som sa upp sin inkomstförsäkring hösten 2010, då hög arbetslöshet pressade upp kostnaden för försäkringen.

I fjol föreslog Livs förbundsstyrelse en försämring av inkomstförsäkringen – en förkortning av ersättningsperioden från 200 till 100 dagar – för att slippa höja medlemsavgiften till förbundet.

– Men förbundsmötet röstade ner det förslaget, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson. Förbundsmötet valde att i stället höja medlemsavgifterna med tio kronor i månaden, för att behålla försäkringen orörd.

Sedan arbetslösheten gått ner har försäkringspremien sjunkit. I dag kostar försäkringen 40 kronor i månaden för Livs medlemmar, och i budgeten för 2012 räknar Livs med oförändrad kostnad.

Allt fler LO-medlemmar efterfrågar en inkomstförsäkring som komplement till a-kassan, enligt Folksams årliga enkätundersökning Välfärdsbarometern.

– En naturlig utveckling, eftersom fler och fler LO-medlemmar har inkomster över 18 700 kronor i månaden, som är taket i a-kassan, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker vid Folksam.

Förutom Livs har i dag Kommunal, Elektrikerna, Handels, Seko, GS och Transport tecknat inkomstförsäkring för sina medlemmar. Men hur dålig den allmänna arbetslöshetsförsäkringen än blir kommer knappast alla svenskar kunna försäkra sig på egen hand. Olika grupper löper olika hög risk för arbetslöshet, och därför skiftar förutsättningarna för att teckna en inkomstförsäkring.

För Byggnads blev försäkringen alltså för dyr när arbetslösheten steg – mer än dubbelt så dyr som förbundet först hade räknat med.

I Svenskt Näringslivs utredning om förutsättningarna för privata arbetslöshetsförsäkringar (”Mångfald i arbetslöshetsförsäkringen”, från september 2011) pekar försäkringsbolagen själva på svårigheterna. Stora svängningar i arbetslösheten gör att bolagen måste ha stora buffertar, om inte premien ska fluktuera våldsamt. Ett kollektiv som IF Metall i Västsverige är inte attraktivt för försäkringsbolagen.