I måndags kväll blåstes strejken i den finska metallindustrin av. Parterna accepterade medlarbudet som ger metallarbetarna löneökningar på 2,4 procent i år.

Avtalet bygger på en ramöverenskommelse som parterna redan tidigare enats om och det löper på 25 månader.

Lönerna höjs den 1 oktober med 2,4 procent, varav 1,6 procent är ett generellt påslag som alla har rätt till. I början av nästa år får alla anställda också ett engångsbelopp på 150 euro, vilket motsvara ungefär 1 400 kronor.

Den 1 november 2012 höjs sedan lönerna med 1,9 procent och då är det generella påslaget 1,3 procent.

Det nya avtalet ger också alla arbetstagare rätt till tre utbildningsdagar varje år. Utbildningen ska främja yrkeskunskapen, men anställda som har fyllt 55 år får också använda dagarna till åtgärder som förbättrar deras arbetsförmåga och hälsa på jobbet.

Enligt de svenska facken inom industrin beräknas värdet av det finska avtalet totalt uppgå till 3,1 procent om året. Det är betydligt mindre än vad de själva kräver i avtalsförhandlingarna som nu pågår. De svenska facken kräver förutom löneökningar på 3,7 procent också en rad andra förändringar som kostar pengar såsom omställningsavtal för sjuka och visstidsanställda och utökad föräldralön.

Avtal. Strejken i den finska metallindustrin är över. De finska metallarna får löneökningar på 2,4 procent i år.