Sjuksköterskor och undersköterskor på akuten i Huddinge är lika upprörda. I förgrunden Kia Andersson och Kenneth Lindberg.

Foto: Bertil Ericson

Personalen på akuten i Huddinge har haft poängmodellen sedan 1999. I januari skrev sjuk- och undersköterskor på akuten på namnlistor i protest mot det nya lönesystemet.

Efter nästan tre år är det klart. På tisdag införs det nya, omstridda lönesystemet för arbete på ob-tid på 24 avdelningar på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, Solna och Danderyd.

Förslaget har orsakat mycket upprörda känslor. På en neonatalavdelning sade några barnmorskor och sjuksköterskor upp sig i protest.

Nu har det lugnat ner sig. Det återstår att se om lugnet består när novemberlönen betalas. Då blir konsekvenserna tydliga.

– Vi kommer att förlora flera tusenlappar. Nu väntar alla på novemberlönen. Då ser vi exakt hur mycket det blir, säger Kia Andersson, undersköterska på akutmottagningen på Karolinska i Huddinge.

70 undersköterskor på akutmottagningen och ytterligare tre avdelningar i Huddinge är de stora förlorarna. De får inte vara med i det nya lönesystemet. Kravet är att jobba natt – men i år har undersköterskorna ersatts av sjuksköterskor på natten.

Det betyder att de får ob enligt det centrala avtalet i stället för den högre ersättningen i det nya systemet.

Nu kompenseras de med en tusenlapp mer i grundlön. Kommunal och Karolinska skrev ett avtal för någon månad sedan.

– Men vi förlorar mycket mer. Vi hade gärna fortsatt att jobba treskift. Nu skapas en jättestor orättvisa mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Vi får 94 kronor i ob på julafton, sjuksköterskorna får 300. Det skiljer mycket även på kvällar och vanliga helger, berättar Kia Andersson.

Hittills har ob-ersättningen varierat mellan olika avdelningar på Karolinska. På tisdag införs ett enhetligt system. Vårdförbundet skrev på ett avtal i januari. Kommunal följde motvilligt efter ett halvår senare.

– Vi tycker inte att avtalet är bra, men som fackförening ska vi lyssna på våra medlemmar. De ville att vi skulle skriva på. Nu får de göra ett eget val, säger Catharina Häggbom, Kommunals sektionsordförande på Karolinska i Solna.

Avtalet innebär högre ob om personalen går med på att schemaläggas på treskift. Varje individ bestämmer själv. De som säger nej får lägre ob enligt kollektivavtal.

Förändringen gäller 1 400 sjuk- och undersköterskor på 29 avdelningar. De har redan högre ob enligt den gamla poängmodellen, som gav mer än den nya modellen, åtminstone enligt personalen. Enligt ledningen är det nya lönesystemet kostnadsneutralt.

Den nya modellen införs på 24 avdelningar med 800 sjuk- och 300 undersköterskor. Sjuksköterskorna får en arbetstidsförkortning med 45 minuter till 37,5 timmar. Kommunal har kvar 37 timmar men kompenseras ekonomiskt.

Fem avdelningar ställer sig utanför och återgår till ob enligt kollektivavtal.

Inför systemskiftet på tisdag har Karolinska satsat 5,7 miljoner på höjda grundlöner. Båda Kommunal och Vårdförbundet hävdar att grundlönerna har halkat efter. Högre ob-tillägg drog upp totalsumman.

Karolinska gjorde en kartläggning av lönerna. Resultatet visade att en del enheter med poängmodellen låg under snittet. Där har grundlönerna höjts med mellan 400 och 1800 kronor.

– Cheferna fick en summa att fördela individuellt utifrån Karolinskas lönepolicy på de enheter där vi kunde anta att man hade halkat efter, berättar personaldirektören Lena Freijd.