E-post har blivit standard för textade meddelanden, medan mobiltelefonen är det normala för röstsamtal. Sms är OK i informella kontakter.

Däremot är fast telefoni på väg att försvinna, enligt en studie om kontaktmönstren i arbetslivet av Håkan Selg, doktorand vid Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Grundtanken bakom studien är att kommunikationstekniken spelar roll för hur verksamheter organiseras. Ny teknik betyder nya kontaktmönster, och med dem följer alltså också nya organisationer. Den traditionella bilden, där den egna organisationen är centrum och eventuella sociala nätverk befinner sig i periferin, förändras när de informella kontakterna bara är ett knapptryck ifrån oss och gamla gränser suddas ut.

I en första rapport visar Håkan Selg vilka verktyg vi väljer för att kommunicera med en eller några få personer i olika situationer (en senare rapport ska behandla kommunikation med ett större antal utvalda mottagare, till exempel genom sociala medier som facebook).

Telefonsamtalet rankas fortfarande högt i alla sammanhang, enligt rapporten. E-post är lika populärt, och hävdar sig särskilt väl när syftet är att nå en överenskommelse (eftersom kontakterna dokumenteras automatiskt). 91 procent av de svarande i enkäten skickar flera e-postmeddelanden varje dag, och ytterligare sju procent skickar åtminstone ett om dagen. Bara två procent använder inte e-post dagligen.

Medan mobiltelefon och e-post först började användas i arbetslivet, för att sedan sprida sig till privata användare, har sms och chatt gått motsatt väg: från privat- och ungdomssfären till jobbet. Trots att sms används mer sällan än e-post (någon eller några gånger i veckan) är det bara tre procent av de svarande som aldrig skickar sms i arbetet. En viss åldersskillnad finns: Äldre knappar iväg färre meddelanden än yngre.

Generellt påverkas valet av kontaktverktyg förbluffande lite av om kontakten sker i jobbet eller privat. Men fortfarande anser de svarande i enkätundersökningen att chatt och sms framför allt passar för informella kontakter, de må sedan ske med kollegor eller familjemedlemmar.

Hur väl man känner mottagaren är en avgörande faktor.

Ett annat mönster är att våra kontakter i privatlivet är spridda på fler tekniker (exempelvis skype och annan ip-telefoni) medan kommunikationen i jobbet är starkt koncentrerad till e-post och ”vanliga” telefonsamtal.

– Chatten ser ut att vara på frammarsch i arbetslivet, säger Håkan Selg. Det är redan fler som chattar än som använder fast telefon.

Men kring både chat och sms finns alltså en betydande osäkerhet om när det är lämpligt att använda dem.

– Är man det minsta osäker på den person man ska kontakta väljer man e-post eller telefon, säger Håkan Selg.

Enkäten har gjorts bland företag som är medlemmar i Dataföreningen. Uppsalaforskarna har medvetet valt att fråga personer som bör vara mer vana vid ny teknik än genomsnittet, för att få en bild av vart utvecklingen är på väg.