Margareta Winberg, ordförande för den svenska kommittén, hoppas att UN Women ska bli en stark politiskt oberoende kraft och att kvinnokonventionen ska bli mer känd. I kväll på FN-dagen talar hon på lokalavdelningen i Östersund och på fredag i Stockholm.

Varför behövs UN Women i Sverige?

– Det har visat sig att det är väldigt bra att kunna säga till beslutsfattare  att jämställdhet inte bara är ett svenskt påfund, utan något som FN står bakom. Eftersom FN har väldigt hög status hos de flesta människor och hos de flesta politiker ger det en tyngd åt svenska problem som fortfarande behöver lösas.

FN, handlar inte det om fred och frihet i krigshärjade länder?

– Så har vi nog sett på FN tidigare och delvis fortfarande. Vårt uppdrag i svenska kommittén är också att lyfta ner frågorna till nationell och kommunal nivå.

– Jag tror också att fackligt förtroendevalda har glädje av att känna till kvinnokonventionen i sitt arbete med jämställdhet på arbetsplatserna. Även på enskilda arbetsplatser så smäller det kanske högt att säga att det här har faktiskt FN bestämt.

Så kvinnokonventionen rör alltså oss i Sverige?

– Den är så väldigt bra för den tar upp alla de frågor som vi driver i kvinnoorganisationer i Sverige. Den handlar om arbete, hälsa och familj med mera och skrevs efter mötet i Mexiko 1979. Den har kompletterats med Pekingplattformen 1995, som är en plan för hur man ska jobba med konventionen. Men man har inte reviderat konventionen, för man bedömer att det skulle bli ett sämre resultat ur jämställdhetsperspektiv nu. Världen har gått bakåt.

Du har varit S-politiker och jämställdhetsminister 1998-2002, är det här ett bättre sätt att jobba med jämställdhet?

– Det är bra att man kan jobba över partigränser. Och lokalt har det visat sig att för invandrade kvinnor är det lättare att gå till en FN-organisation än en politisk organisation, för FN har hög status också bland dem och bland deras män. Så man kan få med sig kvinnor som annars inte organiserat sig. Men för dem som engagerar sig politiskt är det ett bra sätt.

Du har mött mycket motstånd i arbetet för kvinnors rättigheter och anser att det är lättare att få gehör för barnens rättigheter.

– Jag har blivit väldigt utskälld för att jag har stridit för kvinnor. Det är mycket farligare med kvinnors rättigheter för då handlar det om makt. Kvinnor är offer men också individer, och starka, och vill och ska ha makt.

En del av UN Womens arbete ska bli att samla in pengar. Men ”skänk en slant för kvinnors makt” funkar alltså inte?

– Jag undrar hur många som skulle lägga pengar då. Det vore ett intressant test. Vi kommer att samla in pengar till ett center i östra Kongo, där kvinnor som drabbats av kriget, oftast våldtagna, får vara i fred och får läkarvård och utbildning.

Fakta

UN Women

UN Women bildades den 1 januari 2011 av fyra enheter inom FN, varav Unifem var den största. I Sverige befinner sig UN Women i ett uppbyggnadsskede, centralt och lokalt.