Facken kan inte använda strejkvapnet i årets industriförhandlingar. Enligt Pappers är de bundna av fredsplikt två månader efter att avtalen ska vara klara, men andra förbund har en annan åsikt.

De gamla avtalen inom ramen för dåvarande industriavtalet löper för LO-förbundens del ut först den sista januari, men eftersom tjänstemännens avtal löper ut tidigare flyttades avtalsförhandlingarna som nu pågår fram och avtalen ska vara klara i november.

Då förhandlingarna tidigarelades enades också fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna om att fredsplikten skulle upphör den 1 december, trots att de gamla avtalen löper längre.

Men den uppgörelsen kan vara betydelselös enligt Pappers avtalsombudsman Matts Jutterström, som anser att facken är bakbundna i förhandlingarna och inte kan ta till strejk förrän i februari utan att riskera stora skadestånd.

– Även om vår motpart inte skulle göra någon fredspliktsinvändning, är det fritt fram för det enskilda bolaget som binds av avtalet genom medlemskap hos Skogsindustrierna att göra det
. De har en enskild rätt till arbetsfred under hela kollektivavtalets löptid, säger han till medlemstidningen Dagens Arbete.

Industrifacken IF Metall och GS utgår dock från att de har rätt att strejka från och med den 1 december, trots att deras avtal löper längre. De är övertygade om att uppgörelsen om fredsplikten med arbetsgivarorganisationerna gäller.

GS ordförande Per-Olof Sjöö säger till Dagens Arbete att Pappers uppgifter är trams.

– Vi har inte hört något från vår motpart om att detta inte skulle gälla. I så fall får vi ta det om det uppstår, men vi är överens om att det ska vara möjligt att vidta stridsåtgärder efter den sista november, säger Per-Olof Sjöö.

Inte heller arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen tycker att facken har något att oroa sig för. Enligt Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe kommer fredsplikten att upphöra den sista november såsom överenskommet.

– Jag kan inte se att vår överenskommelse inte gäller. Och skulle den inte gälla får vi fixa till det så den gäller, säger han till Dagens Arbete.