Unionens teknikavtal: drygt 90 000

Anställning

• Visstid och vikariat möjligt och de övergår inte automatiskt i fast jobb efter en viss tid.

• Provanställning begränsad till sex månader och bara för den som är oprövad på området.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Kontinuerligt treskift 35 timmar.

• De lokala parterna kan göra upp om ordinarie arbetstidsförläggning.

• Vid ändring av arbetstidens förläggning ska arbetsgivaren meddela klubben och berörda tjänstemän minst två veckor i förväg.

Medianlön utan tillägg 2010 (Unionen väljer att redovisa medianlön eftersom löneskillnaderna är så stora bland fackets medlemmar)

• 31 100 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Månadslönen plus 0,8 procent.

• Vissa kan få tre eller fem extra semesterdagar i stället för övertidsersättning.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Kallas ersättning för förskjuten arbetstid.

• Vardagar 18-24: månadslönen delat med 600 motsvarar 51 kronor för genomsnittstjänstemannen.

• 00-07: månadslönen delat med 400 motsvarar 78 kronor för den genomsnittlige tjänstemannen.

• Mellan 07 på arbetsfri dag och 00 nästa arbetsdag: månadslönen delat med 300 motsvarar ungefär 103 kronor

• Storhelger divisorn 150, motsvarar 207 kr/tim

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• 06-20 vardagar är övertidsersättningen månadslönen delat med 94 och det motsvarar ungefär 330 kronor i timmen.

• Övrig övertid: månadslönen delat med 72, motsvarar ungefär 430 kronor i timmen.

• Det finns tjänstemän som har extra semester i stället för övertidsersättning.

Föräldralön

• Högst  fem månader och ungefär 10 procent.

• För lönedelar över 10 basbelopp, 428 000 kronor, per år : 90 procent av lönen.

Unionen har inte kommenterat sitt avtal