Sekos avtal för de anställda på Posten: 26 000

Anställning

• Vikariat eller visstid får pågå högst under två år under en femårsperiod

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Dagtiden är 38, 39,5 och 40 timmar, ska bytas mot 40 för alla. De som får längre arbetstid ersätts med mellan fem och tio lediga dagar varje år.

• Skift som omfattar någon del av helgen 36 timmar.

• Schemat bestäms i sista hand av arbetsgivaren.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 22 000 kronor per månad.

Semester/semesterersättning

• Inga extra dagar, alla håller dock på att förlora 3-9 semesterdagar till följd av bolagiseringen.

• 0,8 procent av månadslönen extra per semesterdag.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Vardagar 19-24: 17,74 kronor per timme.

• Vardagar 22-08, samt helger fredag 19.00 till måndag 07.00: 39,69 kronor per timme.

• Storhelger 88,95 kronor per timme.

• Lokala avtal kan skapa andra regler.

Övertid

• Måndag till fredag 06- 20: månadslönen delat med 94 motsvarar ungefär 234 kronor per timme

• All övrig övertid månadslönen delat med 72, motsvarar ungefär 305 kronor per timme.

Föräldralön

• 10 procent under 390 dagar.

Kommentar

Mats Lööf; Seko Posten: – Styrkan är  tryggheten och omvårdnadsfrågorna. Svagheten är väl att lönenivåerna kunde vara högre.