Uppgifterna om att Saabs rekonstruktör begärt att rekonstruktionen ska upphöra, är ännu ett slag mot de redan hårt prövade anställda.

– Det kom nog som en chock för de allra flesta. Det är inget man räknat med att det skulle ske, säger Håkan Skött, IF Metalls klubbordförande på Saab.

Han säger att känslan inte direkt varit positiv bland de anställda och att han själv suttit i olika möten hela dagen för att bringa klarhet i vad som hänt sedan rekonstruktören Guy Lofalk i dag lämnat en begäran till tingsrätten i Vänersborg om att rekonstruktionen ska upphöra.

– Det är givetvis en allvarlig händelse att han lämnat in sin ansökan, men man ska komma ihåg att det här ännu inte avgjort, säger Håkan Skött.

Anledningen till Guy Lofalk vill avbryta rekonstruktionen är att Saab saknar pengar för att klara processen. De bryggfinansieringar som skulle komma från de kinesiska partnerföretagen Pang Da och Youngman har inte betalats ut, och enligt skrivelsen till tingsrätten vill de kinesiska företagen inte längre samverka med Saabs ägare Swedish Automobil (Swan) och gå in som delägare. De vill i stället köpa hela Saab.

Möjligheten att Saab skulle bli helägt av de kinesiska företaget är dock inget Håkan Skött vill kommentera.

– Jag kan inte säga något om det, säger han.

Saabs moderbolag, Swan, bekräftar i ett pressmeddelande att Pang Da och Youngman velat köpa Saab Automobil och Saab Storbrittanninen, men att Swan sagt nej.

Det är nu oklart om den tidigare uppgörelsen mellan de tre företagen fortfarande gäller. Saab har begärt att de kinesiska företagen lämnar besked om huruvida de tänker stå kvar vid den tidigare överenskommelsen, men de har ännu inte lämnat något svar. Enligt pressmeddelandet pågår dock diskussioner mellan företagen.

Saab har fram till torsdag lunch på sig att lämnat ett svar till tingsrätten i Vänersborg på hur företaget ser på Guy Lofalks begäran om att avbryta rekonstruktionen.

Dagen efter, den 28 oktober, kommer tingsrätten att fatta sitt beslut, och därmed avgöra om Saabs öde. Till dess kommer de anställda återigen att vänta i ovisshet.

– Vi är tillbaka i väntan. Igen, konstaterar Håkan Skött.