EU-kommissionen förde i veckan upp Norrbotniabanan bland prioriterade järnvägssträckor i Europa.

Det pinsamma är att den svenska regeringen själv inte prioriterar den.

Att EU-kommissionen ställer sig bakom projektet betyder att sträckan är av stor vikt för det europeiska järnvägsnätet, så viktig att EU kan ställa upp med en ekonomisk grundplåt räknat i miljarder kronor.

Men för att den svenska regeringen ska få några pengar måste Sverige betala resten själv. Det är därför alarmerande att Norrbotniabanan inte ens finns med i den nationella infrastrukturplanen för 2010–2021.

Det är anmärkningsvärt att EU-kommissionen på detta sätt måste skriva den svenska regeringen på näsan vad som borde göras.

Och tyvärr har regeringen redan visat att den tycker det är viktigare med billig mat på krogen än att övre Norrland utvecklas när de hellre sänker krogmomsen i stället för att satsa på infrastruktur.

Frågan är nu om regeringen även tycker att det är viktigare att låsa in resten av pengarna på banken och fortsätta skryta om den svenska statens goda ekonomi, än att tillsammans med EU satsa på att folk och företag kan utvecklas också i de norra delarna av vårt land.