Målarnas avtal  13 200 personer

Anställning

• Visstid på grund av arbetsanhopning får vara högst i tre månader under ett år för målare – andra yrkesgrupper får ha sådant visstidsarbete under högst sex månader under en tvåårsperiod.

• Provanställning högst tre månader för målare – dock ej tillåtet om målare haft jobb i företaget under de senaste tre åren.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Lokala parter ska komma överens om arbetstidens förläggning och då ska de beakta att ordinarie arbetstid förläggs 06.30 – 16.30.

• Arbetstiden kan förskjutas högst tre timmar om förhållandena kräver och då utgår ett tillägg på  42,35 kr per timme som är utanför ordinarie arbetstid.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 26 800 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• 13 procent.

Ob-ersättning

• Ob finns inte i målarnas avtal.

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• 75 procent av garantilönen= 106,50 kronor i timmen, betalas ut för all tid över åtta timmars arbetsdag.

Föräldralön

• 10 procent under högst 3 månader

Kommentar:

Målarnas Jan Staaf: – Vår höga organisationsgrad är en styrka.