Livs livsmedelsavtal: drygt 24 000 personer

Anställning

• Tidsbegränsad anställning i högst 12 månader – lokala parter kan ändra tidsgränsen.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• 36 timmar vid kontinuerlig treskift.

• Arbetstidens förläggning bestäms i lokala förhandlingar.

• Om parterna inte kommer överens så är arbetstiden högst nio timmar per pass under högst fem arbetspass under en vecka.

• Arbetsgivaren kan beordra förskjutning av arbetstiden och det ska inte medföra någon inkomstförlust.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 21 913 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar

• Ersättning 13,2 procent.

• Dock lägst 1205 kronor per dag.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

Slakt och chark:

• Kväll: 29,15 kronor per timme.

• Natt: 44,00 kronor per timme.

• Helg: 74, 34 kronor per timme.

Övertidsersättning

 

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

Slakt och chark:

• De första 150 timmarna 50 procent, som motsvarar 62 kronor per timme.

• Fler än 150 timmar 100 procent, motsvarar 125 kronor per timme.

Föräldralön

• 10 procent under 5 månader

Livs har inte kommenterat sitt avtal.