IF Metalls tvätteriavtal: 1 634 fackmedlemmar

Anställning

Tillsvidareanställning är utgångspunkten. LAS tillåter olika tidsbegränsade anställningar. Allmänn visstid och vikariat är begränsade till två respektive tre år  under en femårsperiod och efter dessa tidsgränser övergår den tillfälliga anställningen i fast jobb. Las-reglerna är helt dispositiva. Här finns de avtalade reglerna.

• provanställning högst 6 månader – lokalt avtal krävs.

• tidsbegränsade anställningar i högst 12 månader.

Arbetstid

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• kontinuerligt treskift ungefär 35 timmar i veckan.

• arbetstidens förläggning ska bestämmas i lokala överenskommelser – om det inte finns sådana överenskommelser fastställer  centrala avtalet tiderna.

• i butiker är arbetstiden som längst till klockan 18 på vardagar och klockan 14 på lördagar. I butiksgallerior gäller gallerians öppettider.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 20 474 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

Semesterlagen ger 25 dagars betald semester. Ersättningen ska vara 12 procent av inkomsten under intjänandeåret, eller månadslönen plus 0,43 procent av månadslönen för varje ledig dag.

• inga extra dagar.

• timavlönade 13,2 procent.

• månadsavlönad: månadslön plus 0,8 procent.

• 0,52 procent på rörliga delar som ob och bonuspremie.

• garanti: 1200 kronor per dag.

OB-ersättning

Grundreglerna. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

•  klockan 18-06 vardagar 36,65 kronor per timme.

• vanliga helger 06 på lördagen till 06 måndag 58,72 kronor per timme.

• ob under storhelger 117,47 kronor per timme.

• tiderna kan ändras i lokal överenskommelse.

Övertidersättning – grundreglerna

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• timlönen gånger 0,4 eller månadslönen delat med 435 motsvarar ungefär 47 kronor.

Avtalad föräldralön

Lagen ger rätt till 480 dagars föräldraledigt med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

• högst fem månader 10 procent.

Ingen kommentar från IF Metall