OBS! Denna artikel handlar om Handels avtal som löpte ut 2016 – det nya som började gälla 1 april 2017 kan ni läsa om här.

Handels detaljhandelsavtal: 135 000 – 140 000

Anställning

• Provanställning högst 6 månader.

• Ingen avtalad begränsning av tillfälliga jobb.

• Vikarier ska sökas i första hand bland deltidsanställda.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• 38 timmar och 15 minuter per vecka i butiker som är öppna sju dagar i veckan.

• Eftersträva sammanhängande femdagarsvecka

• Ledig julafton eller nyårsafton.

• Sträva efter att deltidarna får minst 20 timmars arbete i veckan.

• Arbetsgivaren bestämmer arbetstidsschema efter samråd med facket.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 20 886 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• 13 procent.

Ob-ersättning

• Måndag-fredag klockan 18.15-20.00: 50 procent motsvarar ungefär 62 kronor i timmen.

• Måndag-fredag efter klockan 20.00: 70 procent motsvarar ungefär 88 kronor.

• Lördag efter klockan 12 samt söndag och heldagar 100 procent, motsvarar cirka 125 kronor

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• De två första övertidstimmarna 50 procent motsvarar 62 kronor i timmen för den genomsnittliga

• Övriga övertid och övertid efter kl. 20 och övertid på ledig på ledig dag  70 procent av lönen motsvarar ungefär 85 kr/timmen

Föräldralön

• 10 procent under högst 2 månader

Kommentar till avtalet:

Handels John Haataja: – Saknar heltid och reglering av visstidsanställningar. Ob är en styrka, då vi använder parollen: Rör inte mitt ob! Det får medlemmarna att reagera.