GS Träavtal: 17 000

Anställning.

• Tidsbegränsad anställning högst under åtta månader under en treårsperiod – går förlänga med sex månader.

• En vikarie får fast jobb om han eller hon varit vikarie längre än två år under en femårs period.

• Provanställning högst sex månader.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Kontinuerligt treskift 36 timmar – förutsätter lokal överenskommelse.

• Lokala parter fastställer arbetstidens förläggning – om det inte finns någon överenskommelse ligger dagtiden med åtta timmar per dag mellan 6 och 18 på vardagar.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 23 373 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• Månadslönen plus 0,8 procent per semesterdag.

• De rörliga lönedelarna ger semesterlön som bygger på 1,08*12=12,96 procent – minst 1225 kronor per dag.

OB-ersättning

Här grundreglerna för ob-ersättning. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Måndag-torsdag 17-24 och tisdag-fredag 05-06: 28,15 kronor per timme.

• Tisdag-fredag 00-05; 33,50 kronor per timme.

• Från 17 dag före lördag, helgdagsafton, helgdag till kl 06 nästa dag: 64,25 kronor per timme.

• Fridag 64,25 kr/tim

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• Övertidsersättningen är 41,45 kronor per timme.

Föräldralön

• 10 procent under högst fyra månader.

GS har valt att inte kommentera sitt avtal.