Fastighets serviceentreprenadavtal: 22 000

Anställning

• Allmänn visstidsanställning får inte överstiga 12 månader under en femårsperiod.

• Provanställning högst sex månader.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Mbl styr arbetstidens förläggning, vilket betyder att arbetsgivarens uppfattning gäller vid oenighet.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 19 663 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• 13,5 procent eller 0,8 procent i semestertillägg.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Vardag 18-24: 17,44 kronor i timmen.

• Vardag 00-06: 23,86 kronor i timmen.

• 06 på lördag till 06 på måndag: 36,73 kronor i timmen.

• Storhelg 78,45 kronor i timmen.

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt

• Betalas efter 40 timmarsvecka eller 8 timmarsdag.

• Vardagar 49,99 kronor i timmen.

• Helger 62,04 kronor i timmen.

Föräldralön

• 10 procent av månadslönen under högst två månader.

Fastighets har valt att inte kommentera sitt avtal