Nu är det klart. Den 1 december tar Malmö för första gången emot deltagare i fas 3 – på sina egna villkor.

Efter ett år ska deltagarna lämna fas 3 och erbjudas anställning i Malmö stad i två år med avtalsenlig lön – om de inte har fått jobb innan dess.

– Skattebetalarnas pengar ska användas till att skapa jobb med i stället för konstgjord sysselsättning där framför allt anordnaren premieras ekonomiskt, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

100 långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 ska erbjudas kompetenshöjande insatser, utbildningar och jobbcoachning under det första året.

Sedan blir de anställda i två år. Kommunal och Malmö stad har skrivit avtal om lön och anställningsvillkor. Den 1 december börjar de första 25 långtidsarbetslösa. Sedan fortsätter intagningen undan för undan

Satsningen har fått namnet ”Till arbete”.

– Nu kan vi erbjuda ett alternativ till alla ovärdiga projekt där man antingen inte får något vettigt att göra eller där man får utföra riktiga arbetsuppgifter utan att få en anständig lön, förklarar Andreas Schönström.

Malmö stad räknar med att det kostar åtta miljoner att anställda 100 personer i två år. Arbetsförmedlingen väntas stå för mellan 60 och 65 procent av kostnaden genom olika anställningsstöd.

Satsningen under det första året finansieras delvis av det statliga anordnarbidraget på 5 000 kronor per deltagare och månad. Det blir sex miljoner på ett år. Den rödgröna majoriteten i Malmö är överens om satsningen.

1 084 arbetslösa var inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i Malmö i september – 30 procent fler än i september förra året.

– Vår satsning hjälper tyvärr bara en bråkdel av alla men vi vill på detta sätt visa att det finns alternativ. Det finns bättre tillbaka till arbetsmarknaden, säger Andreas Schönström.