Elektrikernas installationsavtal: 20 000 medlemmar

Anställning

• Provanställning högst fyra månader och bara om det handlar om specialkompetens och svårigheter att anpassa sig till arbetslivet.

• Tidsbegränsad anställning vid arbetsanhopning högst i fyra månader under en tvåårsperiod – om inte lokalt avtal om längre tid träffats.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• 40 timmars vecka fördelade under måndag till fredag med 8 timmar per dag.

• Arbetet ska tidigast börja 7 och senast sluta 17 – om det inte finns lokal överenskommelse om något annat

• På byggen får arbetstiden dock tidigast börja kl. 6

• Arbetsgivaren bestämmer inom ramarna ovan hur arbetstiden ska förläggas.

• Enskilda kan göra upp om arbetstiden med arbetsgivaren

Genomsnittslön utan tillägg år 2010

• 27 078 kronor per månad för dem med fast lön.

• 32 250 kronor per månad för ackordsarbetare.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• 0,8 procent semestertillägg.

• Plus 12,5 procent på rörliga delar som exempelvis ackordslönen.

OB-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Vardagar utanför ordinarie arbetstid 31 kronor per timme.

• Från klockan 6 på lördagen till till ordinarie arbetstids början efter helgen 89 kronor i timmen.

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt

• Första två timmarna månadslönen delat med 111, motsvarar 245 kronor för ackordsarbetare.

• Annan övertid fram till klockan 24 månadslönen delat med 98 motsvarar 275 kronor i timmen för ackordsarbetare.

• Övertid efter klockan 24 och på helger månadslönen delat med 87 motsvarar 310 kronor.

Föräldralön

• 10 procent högst i tre månader

Kommentar till avtalet

Elektrikernas Arne Dufåker:  – Styrkan är att det är ett yrkesavtal med yrkesutbildningsavtal och en portalbestämmelse som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att anställa vem sim helst.