OBS! Den här artikeln publicerades 2011 – det avtal som gäller nu skrev Arbetet om här.

Byggnads byggavtal: drygt 50 000

Anställning

• Provanställning högst sex månader – men inte om personen haft jobb i företaget de senaste två åren.

• Överenskommen visstid minst en månad och max 12 månader under en tre årsperiod.

• Visstid vid arbetsanhopning högst sex månader under två år.

• Om korta jobb sammanlagt blir minst åtta månader under en 12 månadersperiod övergår i fast jobb.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Arbetstiden ligger mellan 6.45 och 16 på vardagar.

• För att ändra detta måste arbetsgivaren vara överens med bygglaget eller individen.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 28 000 kronor per månad genomsnitt för alla.

• 31 600 kronor per månad ackordsarbetare.

• 25 950 kronor per månad tidlön.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• 13 procent för ackordsarbetare.

• 0,8 procent för dem med månadslön.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Vardagar 5-6 och 17-19: 20 procent av lönen, motsvarar 32 kronor per timme.

• 19-22: 40 procent, motsvarar 64 kronor per timme.

• 22-5 samt lördagar och söndagar 70 procent, motsvarar 112 kronor per timme.

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt

• Övertid klockan 6-17: 30 procent motsvarar 54 kronor i timmen för ackordsarbetare

• Klockan 5-6 och 17-19 50 procent motsvarar ungefär 90 kronor.

• Klockan 19-22 70 procent motsvarar 126 kronor i timmen.

• Klockan 22-05 och lördag och söndag: 100 procent motsvarar ungefär 180 kronor i timmen.

Föräldralön

• 10 procent under högst 3 månader

Kommentar till avtalet

Byggnads Göran Tinglöv:  – Klarare regler än i det gamla avtalet. Lokalt måste parterna komma överens om arbetstiden – den anställde får vara med och styra. Och det är bra att ackordsreglerna är kvar.